Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Štvrťročná správa Európskeho strediska pre sledovanie 5G

Európske stredisko pre monitorovanie 5G uverejnilo svoju najnovšiu štvrťročnú správu a hodnotiacu tabuľku 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Dôraz na podávanie správ sa teraz presúva z pripravenosti 5G na monitorovanie zavádzania 5G. V dôsledku toho sa prepracovala hodnotiaca tabuľka s cieľom zdôrazniť pokrok, pokiaľ ide o zavádzanie sietí 5G a skutočnú dostupnosť frekvenčného spektra.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom začali všetky krajiny EÚ poskytovať komerčné služby 5G aspoň v časti krajiny. Priemerná úroveň pokrytia 5G v súčasnosti dosahuje 64 % obyvateľstva v EÚ. Významný podiel tohto pokrytia 5G sa však dosahuje použitím spektra 4G namiesto priekopníckych pásiem 5G. Priekopnícke pásma ponúkajú vyšší výkonnostný potenciál a stanú sa nevyhnutnými na poskytovanie pokročilých služieb 5G v oblasti komunikácie medzi strojmi a digitálnej transformácie priemyslu.

Stredisko pre monitorovanie 5G poskytuje faktický zdroj informácií o zavádzaní 5G v Európe a dopĺňa ukazovateľ digitálnej spoločnosti (DESI), ktorý uverejnila Európska komisia. 

Prečítajte si správu (.pdf)

Monitorovacie stredisko 5G

Európske stredisko pre monitorovanie 5G bolo zriadené v roku 2018 s cieľom monitorovať vývoj na trhu a prípravné akcie, ktoré prijali zainteresované strany z odvetvia a členské štáty v súvislosti so zavádzaním 5G v Európe aj mimo nej. Umožňuje Komisii posúdiť pokrok európskeho akčného plánu pre 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Online platforma pre monitorovanie 5G poskytuje najnovšie správy a kľúčové trendy v zavádzaní 5G v Európe a na celom svete a jej štvrťročné správy poskytujú prehľady pokroku v oblasti 5G vrátane hodnotiacich tabuliek, ako aj posúdenie cieľov akčného plánu pre 5G.