Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Štátna pomoc: Komisia vyzýva na predloženie pripomienok k navrhovanej revízii pravidiel EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie štátnej pomoci EÚ na zavádzanie širokopásmových sietí

Európska komisia začala cielenú verejnú konzultáciu, v ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o pravidlách štátnej pomoci pre širokopásmové siete (ďalej len „usmernenia pre širokopásmové siete“).

Symbolický obrázok malletu na stole v súdnej sieni

Konzultácia je otvorená do 11. februára 2022.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla:

Teraz vyzývame všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoje názory na nami navrhované cielené zmeny usmernení pre širokopásmové siete. Chceme uľahčiť členským štátom podporu zavádzania širokopásmových sietí vrátane gigabitových a 5G sietí. Ale aj obmedziť narušenia hospodárskej súťaže, keď trh nezabezpečuje plnenie.

Tlačová správa v plnom znení