Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Svetový deň slobody tlače: Komisia sa zasadzuje za slobodu a pluralitu médií

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače Komisia opätovne potvrdila svoj záväzok chrániť slobodu a pluralitu médií v EÚ aj mimo nej.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová vystúpila s príhovorom v Európskom parlamente a uviedla:

Tento rok by som chcel vzdať hold najmä novinárom, ktorí sú na Ukrajine v prvej línii. Informujú nás, že nás riskujú ich životy. Ukazujú nám, čo si Rusko neželá. Našou prvoradou prioritou je ich bezpečnosť. Zároveň posilňujeme našu činnosť v EÚ, pričom minulý týždeň boli predložené nové právne predpisy proti zneužívaniu súdnych sporov proti novinárom a zákon o slobode médií. 

(pozri aj jej videosprávu).

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal:

Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine nám pripomenula, že slobodu a pluralitu médií, ktoré chránia naše demokracie, nemožno považovať za samozrejmosť. Budeme naďalej podporovať náš mediálny priemysel, chrániť našich novinárov v ohrození a neúnavne bojovať za našu slobodnú a nezávislú tlač. Pripravovaným zákonom o slobode médií budeme podporovať odolný mediálny trh, ktorý občanom poskytuje rozmanité a spoľahlivé informácie.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell vydal vyhlásenie v mene EÚ. V roku 2020 Komisia po prvýkrát predstavila komplexný európsky prístup k médiám, ktorý vychádza z akčného plánu pre európsku demokraciu a akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor (MAAP), ktorého cieľom je posilniť európske médiá a pomôcť zachovať európsku kultúrnu a technologickú autonómiu v digitálnom desaťročí.

Minulý týždeň Komisia prijala balík na riešenie strategických žalôb proti verejnej účasti, ktorý novinárom a obhajcom ľudských práv poskytuje nástroje na boj proti zneužívaniu súdnych konaní. Tento balík dopĺňa odporúčanie Komisie o bezpečnosti novinárov, v ktorom sa stanovujú opatrenia, ako je vytvorenie nezávislých vnútroštátnych podporných služieb vrátane liniek pomoci, právneho poradenstva, psychologickej podpory a útulkov a opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti online.

Neskôr v tomto roku Komisia prijme aj európsky zákon o slobode médií, ktorý po prvýkrát zakotví v právnych predpisoch EÚ záruky na ochranu plurality médií a redakčnej nezávislosti médií. Pluralita médií je jedným z kľúčových prvkov výročnej správy o právnom štáte a v tejto súvislosti Komisia naďalej monitoruje situáciu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Komisia takisto naďalej poskytuje finančnú podporu na posilnenie slobody a plurality médií

Viac informácií

Politika slobody a plurality médií