Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ

Komisia vedie dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ.

    ‚‘

© iStock by Getty Images -1165856829 Pogonici

Dialóg o prístupe a dostupnosti audiovizuálneho obsahu je kľúčovou súčasťou akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor zameraný na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora.

Po okrúhlom stole na vysokej úrovni s komisárom Bretonom organizuje Komisia sériu stretnutí zainteresovaných strán, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia audiovizuálneho sektora a spotrebiteľské organizácie. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 9. novembra 2021, na ktorom Komisia predstavila ciele a organizáciu dialógu. Zobraziť úplný zoznam účastníkov (.pdf)

Dialóg by mal pomôcť identifikovať konkrétne riešenia vedené priemyslom s cieľom zvýšiť počet a rozmanitosť audiovizuálnych diel dostupných online v každom členskom štáte a uľahčiť spotrebiteľom prístup k audiovizuálnemu obsahu v celej EÚ. Na stretnutiach dialógu sú zastúpené rôzne segmenty audiovizuálneho sektora vrátane autorov, producentov, distribútorov, vysielateľov, prevádzkovateľov televízie, nezávislých a globálnych služieb VOD, filmových fondov a spotrebiteľských organizácií.

Správy zo schôdzí a prezentácie

Prvé stretnutie

Druhé stretnutie

Tretie stretnutie

Písomné príspevky

V júni 2022 Komisia napísala účastníkom dialógu a požiadala ich, aby predložili návrhy konkrétnych opatrení alebo plán, v ktorých uvedú kroky, ktoré plánujú prijať s cieľom prispieť k zlepšeniu online dostupnosti a cezhraničného prístupu k audiovizuálnym dielam v celej EÚ. Útvary Komisie doteraz dostali tieto príspevky:

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor

Cieľom akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor (MAAP) je posilniť európske médiá a pomôcť zachovať európsku kultúrnu a technologickú autonómiu v digitálnom desaťročí.

Pozri aj

„Nová iniciatíva“

Slobodné, životaschopné a pluralitné mediálne prostredie je kľúčom k udržaniu informovanosti občanov, držaniu moci na zodpovednosť a posilneniu otvorených, demokratických spoločností.