Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program MEDIA Kreatívna Európa

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

    Banner na 30 rokov programu MEDIA

Čo je program MEDIA Kreatívna Európa?

Kreatívna Európa je program EÚ na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Nová Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 s rozpočtom 2,44 miliardy EUR bude investovať do opatrení, ktoré posilňujú kultúrnu rozmanitosť a reagujú na potreby a výzvy kultúrnych a kreatívnych sektorov. Jeho novinky prispejú k obnove týchto odvetví a posilnia ich úsilie o to, aby sa stali digitálnejšími, ekologickejšími, odolnejšími a inkluzívnejšími.

Program je rozdelený do troch rôznych oblastí: Médiá, kultúra a CROSS-SECTORAL.

V roku 2021 program MEDIA oslávil 30 rokov podpory európskeho audiovizuálneho obsahu a začal nový program na obdobie 2021 – 2027, ktorý podporuje akcie rozdelené do štyroch tematických klastrov podľa cieľov, ktoré sledujú:

  1. obsah: podpora spolupráce a inovácií pri tvorbe a výrobe vysokokvalitných diel.
  2. podnikanie: podpora podnikateľských inovácií, konkurencieschopnosti, škálovateľnosti a talentov s cieľom posilniť európsky priemysel voči globálnym konkurentom.
  3. publikum: posilnenie prístupnosti a viditeľnosti diel pre ich potenciálne publikum prostredníctvom distribučných kanálov a iniciatív na rozvoj publika.
  4. politika: podpora politických diskusií/výmenných fór, štúdií a správ. Podpora činností zameraných na zvyšovanie informovanosti.

 

Podprogram MEDIA sa zameriava na:

  • podpora spolupráce v celom hodnotovom reťazci aj na úrovni EÚ s cieľom rozšíriť audiovizuálne podniky a európsky obsah na celom svete;
  • rozvíjanie talentov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a rozširovanie účasti a spolupráce medzi krajinami;
  • zlepšenie celosvetového obehu, propagácie a distribúcie európskych audiovizuálnych diel s prihliadnutím na nové digitálne prostredie;
  • podpora zapojenia a rozvoja publika všetkých vekových kategórií, najmä mladých divákov, v celej Európe aj mimo nej.

 

Otvorené výzvy programuKreatívna Európa MEDIA

 

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Môžete sa obrátiť na informačné kancelárie programu Kreatívna Európa vo vašej krajine.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.