Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dánsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Dánsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Dánska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Dánska v DESI s hodnotením 2 a 69,3

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa EDPR kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Dánska podľa EDPR: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (DA)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Dánsko sa umiestnilo na 1. mieste v DESI 2017. V porovnaní s minulým rokom dosiahlo Dánsko pokrok vo všetkých rozmeroch s výnimkou digitálnych verejných služieb. Dánsko dosiahlo najmä významný pokrok v používaní digitálnych technológií podnikmi a občanmi, ktoré sú na čele EÚ a svetového rebríčka.

Profil Dánska: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (DA)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie (DA)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (Ú. v.)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj