Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Komisia sleduje vývoj telekomunikačných trhov v každej krajine EÚ a podáva správy o investíciách, regulácii a trhoch.

    ‚‘

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Na základe hlavných ukazovateľov pripojiteľnosti uvedených v správe, ako je pokrytie siete, využívanie širokopásmového pripojenia a ceny, sa v kapitolách o telekomunikáciách uvádza, že členské štáty dosiahli pokrok smerom k gigabitovej spoločnosti vrátane prechodu na siete 5G a o vývoji hlavného trhu a regulácie vrátane prideľovania frekvenčného spektra a regulovaného prístupu. Zďaleka nie sú vyčerpávajúce, ale pokrývajú väčšinu oblastí záujmu trhu a koncových používateľov, t. j. ochranu spotrebiteľa, neutralitu siete, roaming, tiesňovú komunikáciu a univerzálnu službu. 

Kapitoly o telekomunikáciách kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) s vývojom v oblasti regulácie špecifických pre jednotlivé krajiny. Sledujú vývoj telekomunikačných trhov každého členského štátu a poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

 

Preskúmať zistenia kapitol o telekomunikáciách na rok 2020

 

Archívne dokumenty z predchádzajúcich rokov:

Kapitoly o telekomunikáciách boli predtým k dispozícii ako súčasť európskych profilov krajín v správe o digitálnom pokroku (EDPR) ako príloha.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021

Komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021, ktorý sleduje digitálny pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v kľúčových oblastiach.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj