Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Výzvy v mediálnom sektore – podpora EÚ pre slobodu a pluralitu médií

Komisia podporuje mediálne iniciatívy na ochranu slobody a plurality médií. Nástroje financovania zahŕňajú pilotné projekty a prípravné akcie a od roku 2021 prostredníctvom programu Kreatívna Európa.

    mediálny výrobca

© yanyong - iStock Getty Images Plus 1600px

Tento oddiel sa vzťahuje len na opatrenia, ktoré sa osobitne týkajú slobody a plurality médií. Máme vyhradené stránky pre príležitosti pre médiá v dvoch ďalších častiach:spolupráca a inovácie,zapojenie občanov a verejná sféra.

 

 

Európsky festival žurnalistiky a mediálnej informačnej gramotnosti je zameraný na posilnenie dialógu, spolupráce a partnerstva v EÚ medzi novinármi, médiami vrátane verejnoprávnych médií,organizáciamiobčianskej spoločnosti a odborníkmi v oblasti mediálnej gramotnosti so zameraním na kľúčové otázky pre túto profesiu. S osobitnou pozornosťou venovanou mládeži vrátane študentov novinárov, ľudí a sociálnych médií.

Rozpočet: 990,500 EUR

Termín: 28. februára 2023

Výročná výzvana predkladanie návrhov v rámci partnerstiev v oblasti žurnalistiky prvýkrát v roku 2023 zahŕňa tému na podporu plurality médií. Výsledkom tejto témy budú granty pre médiá, ktoré majú osobitný význam predemokraciu a občiansku účasť, ako sú miestne médiá, investigatívna žurnalistika a správy verejného záujmu. NB. Vo výzve na predkladanie návrhov sazachováva aj obvyklá téma pre mediálnu spoluprácu.

Rozpočet: 10 000 000 EUR

Termín: 27. apríla 2023

 

Cieľomtejto akcie je ďalšie posilnenie postavenia tlačových a mediálnych rád v konvergovanom mediálnom prostredí a pomoc pri ďalšom rozvoji deontologických noriem. Jeho výsledky budú zahŕňať vývoj a údržbu databázy samoregulačných orgánov médií; výmena najlepších postupov; podpora pre nové mediálne rady; odborná príprava pre novinárov; spolupráca s regulačnými orgánmi v oblasti médií; pomoc pri tvorbe novinárskych noriem. Nadväzuje na prípravnú akciu „Médiové rady v digitálnom veku“.

Rozpočet: 1 000 000 EUR

 

Mechanizmus rýchlej reakcie

Očakáva sa, že tátoakcia poskytne praktickú pomoc pri ochrane ohrozených novinárov vrátane konkrétnych nástrojov, ako je poradenstvo a právna podpora, ako aj poskytovanie prístrešia a logistickej pomoci, čím sa cieľovým novinárom umožní pokračovať vo svojej profesionálnej činnosti. To môže zahŕňať finančnú podporu v prípade potreby. V rámci projektu sa budú organizovaťaj návštevy postihnutých krajín. Opatrenia proti beztrestnosti sa podporujú obhajobou. Použité nástroje sa upravia tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám v jednotlivých prípadoch.

Rozpočet: 3 100,000 EUR

 

Na základe databázy vytvorenej v prvom pilotnom projekte je cieľom poskytnúť databázu založenú na krajine, ktorá bude obsahovať informácie o vlastníctve médií a systematické hodnotenie príslušných právnych rámcov a rizík pre transparentnosť vlastníctva médií v dvanástich členských štátoch, na ktoré sa prvý pilotný projekt nevzťahuje. Vybraný projekt riadi konzorcium pod vedením Paris-LodronUniversität Salzburg (PLUS).

Podpora EÚ: až 500 000 EUR

Trvanie: od októbra 2022 do septembra 2023

ProjektMiestne médiá pre demokraciu zvýši porozumenie v súvislosti s fenoménom paneurópskych spravodajských púšte a posilní kapacity miestnych a regionálnych médií vzhľadom na ich kľúčový prínos pre miestnu demokraciu, sociálnu súdržnosť a občiansku účasť. Projekt koordinuje Európska federácia novinárov.

Podpora EÚ: až 1 990 000 EUR

Trvanie: od februára 2023 do júla 2024

ProjektRýchla reakcia na slobodumédií vedený konzorciom pod vedením Európskeho centra pre slobodu tlače a médií zahŕňa zisťovanie faktov, presadzovanie, monitorovanie a zvyšovanie informovanosti. Prinesie porušovanie slobody tlače a médií do popredia a poskytne praktickú pomoc novinárom,ktorí sú v ohrození.

Podpora EÚ: až 1 950 000 EUR

Trvanie: od mája 2022 do októbra 2023

Monitorovanie plurality médií v digitálnom veku

Monitorovanie plurality médií je vedecký nástroj určený na identifikáciu potenciálnych rizík pre pluralitu médií. Správa za rok 2022 bola uverejnená 30. júna 2022. Projekt je vedený Centrom pre pluralitu médií a slobodu médií.

Podpora EÚ: až 1 100 000 EUR

Cieľom tejto prípravnej akcie je ďalej podporovať činnosti samoregulačných orgánov médií a presadzovať význam novinárskych noriem v modernom mediálnom prostredí. Vybraný projekt riadi konzorcium pod vedením Európskej federácie novinárov (EFJ).

Podpora EÚ: až 500 000 EUR

Trvanie: od apríla 2022 do júna 2023

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výzvy v mediálnom sektore – podpora EÚ sektoru spravodajských médií

Komisia sa zameriava na podporu projektov, ktoré riešia štrukturálne výzvy mediálneho sektora a/alebo ktoré podporujú slobodné, rozmanité a pluralitné prostredie.

Pozri aj