Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Estónsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Estónsku a miestne kontaktné miesta.

    Vlajka Estónska

Orgán presadzovania práva 

Úrad pre ochranu spotrebiteľa a technický regulačný orgán

Poštová adresa: Sõle 23A – 10614 Tallinn, ESTONIA

Telefón: + 372 6 201 707

Fax: + 372 6 201 701

E-mail:  info@ttja.ee

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Európske spotrebiteľské centrum pôsobiace na Úrade pre ochranu spotrebiteľa a technickú reguláciu

 

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

 

Opatrenia uplatniteľné na porušenie článkov 3 až 5 nariadenia podľa § 701 ods. 1 a 2 zákona o ochrane spotrebiteľa:

Fyzickým osobám sa ukladá pokuta až do výšky 300 pokutových jednotiek (1 jednotka sa od roku 2019 rovná 4 EUR[1]). Ten istý skutok, ak ho spácha právnická osoba, sa trestá pokutou až do výšky 32,000 EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj