Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Litve

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Litve a miestne kontaktné miesta.

    Vlajka Litvy

Orgán presadzovania práva 

  • Pre B2C: Valstybinė vartotojо teisiо apsaugos tarnyba (Štátny úrad na ochranu práv spotrebiteľov)

E-mail: tarnyba@vvtat.lt
Tel.: + 370 5 262 6751 – Fax.: + 370 5 279 1466 Vilniaus
str. 25
LT-01402 Vilnius – Litva

  • Lietuvos Bankas (Litovská banka)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius Tel.: + 370 800 50 500

Pomoc spotrebiteľským orgánom

E-mail: info@ecc.lt
Tel.: + 370 52650368 – Fax: + 370 52623123
Algirdo g. 31, Vilnius 03219 – Litva

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Štátny orgán na ochranu práv spotrebiteľov je oprávnený uložiť sankcie (od 144 do 1 448 EUR) za porušenie nariadenia o geografickom blokovaní.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj