Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Slovinsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Slovinsku a miestne kontaktné miesta.

Orgán presadzovania práva 

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Porušenia článkov 3 ods. 1, 3.2, 4.1 a 5.1 nariadenia č. 302/2018/EÚ:

— Pokuta od 3000 do 20,000 EUR pre právnické osoby,

— Pokuta od 1000 do 30,000 EUR pre živnostníka,

Porušenia článku 3 ods. 1 nariadenia č. 302/2018/EÚ:

— Pokuta od 500 do 1 500 EUR pre zodpovednú osobu právnickej osoby alebo živnostníka.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj