Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní vo Švédsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania vo Švédsku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Švédska

Orgán presadzovania práva 

Pomoc pre spotrebiteľské orgány

Švédska spotrebiteľská agentúra(ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket Tage Erlandergatan 8A

Kolónka 48 SE-651 02 Karlstad

Tel: + 46(0)54 – 19 41 50

E-mail

Opatrenia uplatniteľné na porušenia predpisov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj