Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní vo Švédsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania vo Švédsku a miestne kontaktné miesta.

    Vlajka Švédska

Orgán presadzovania práva 

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Švédska spotrebiteľská agentúra (ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket
Tage Erlandergatan 8A

Rámček 48
SE-651 02 Karlstad

Tel: + 46(0)54 – 19 41 50

Email

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser do EÚ:s geoblockeringsförordning
  • Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser do EÚ:s geoblockeringsförordning

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj