Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Spletni seminar 5G-PPP: Evropa se bo hitreje približala 6G

Spletni seminar bo omogočil prvo oceno različnih stališč industrije v zvezi z vizijo 6G za Evropo in podrobno opisal tehnologije, ki bi lahko podprle vizijo. Predstavljene bodo v devetih novih projektih pametne povezljivosti, ki presegajo 5G, iz javno-zasebnega partnerstva 5G (5G-PPP). Ti projekti so se večinoma začeli izvajati januarja 2021 in obravnavajo ključni napredek po 5G v smeri 6G.

Smart Connectivity beyond 5G projects

5G-PPP

Ta spletni seminar o 5G-PPP bo razdeljen na dva dela, pri čemer bodo vsi projekti v prvem delu predstavili svojo vizijo 6G kot motivacijo za svoje projekte in tehnične izzive, ki jih obravnavajo za prehod na 6G v drugem delu.