Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Povežiti univerzo: Program politike za digitalno desetletje 2030 – pot naprej

Cilj tega zasedanja je predstaviti program politike za digitalno desetletje do leta 2030 širši javnosti, v katerem bodo obravnavani njegovi cilji, glavne komponente, izzivi in priložnosti za evropske državljane in akterje evropskega digitalnega ekosistema.

CU na DDPP 2030

Na kratko bo predstavljen program, v katerem bo poudarjeno, da gre za prvo digitalno strategijo, o kateri so se dogovorile institucije EU z upravljanjem na več ravneh, kar je pomemben preboj po digitalni agendi in enotnem digitalnem trgu. Nato bomo nadaljevali interaktivno okroglo mizo med različnimi akterji, da bi predstavili njen pomen za različne akterje in na različnih ravneh (institucionalni, poslovni, regionalni itd.).

Podteme:

• Splošna predstavitev DDPP (okvir, cilji, minimalne pogodbene cene, načela in naslednji koraki, tj. letno poročilo, časovni načrti) glede na prihodnje prvo letno poročilo o digitalnem desetletju

• Perspektiva države članice

• Vidik digitalnega ekosistema

• Z vidika digitalnih vlagateljev

• Lokalni vidik

Govornik:

o Renate Nikolay, namestnica generalnega direktorja, GD CONNECT
o Martina Dlabajová, poslanka Evropskega parlamenta
o Laura Eiro, generalna direktorica oddelka za podatke (ministrstvo za promet in komunikacije Finske) – vidik države članice
o Alice Albizzati, ustanovna partnerica Revaie – vidik digitalnih vlagateljev
o Federica Bordelot, vodja digitalne preobrazbe v Eurocities – lokalni vidik

Povezovalka: Lavinia Bianchi, referentka za komuniciranje, GD Connect

Razporeditvi

Torek, 31. januar 2023, 10.00 —12:00