Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Informativni sestanek o evropskem aktu o čipih

Akt o čipih, ki je v postopku sprejemanja, obljublja temeljito spremembo evropskega polprevodniškega ekosistema. Na tem odprtem dogodku so deležniki dobili pregled trenutnega stanja predloga in priložnost za zastavljanje vprašanj.

Preskusne strukture mikročipov na silicijevem rezilu v laboratoriju za analizo fizičnih okvar

Evropska komisija je po uvodnem spletnem informativnem sestanku 29. marca 2022 organizirala bolj poglobljen, interaktiven in osebno dogodek o evropskem aktu o čipih, da bi nadaljevala pomemben javni dialog o svežnju.

Informativna seja je potekala 16. junija 2022 v Avenue de Beaulieu 25, 1160 Bruselj, od 10.00 do 13.00. To je deležnikom zagotovilo informacije o najnovejšem stanju in jim omogočilo, da postavijo vprašanja o morebitnih vprašanjih. Dnevni red je naveden v nadaljevanju.

 

Napovednik

Pozdravni sprejem (Thomas Skordas)

10:10 Zakon o čipih – trenutno stanje (Kilian Gross)

10:20 steber 2 – zanesljivost oskrbe (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11.00 Steber 3 – spremljanje in odzivanje na krize (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

Odmor za kavo

Prvi steber – Pobuda Čipi za Evropo (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

Splošna vprašanja in odgovori

Sklepi (Colette Maloney)

 

O aktu o čipih

Na hitro rastočem trgu polprevodnikov ima EU ambiciozen cilj podvojiti svoj tržni delež na 20 % do leta 2030. Sveženj akta o čipih, ki je bil sprejet 8. februarja, je celovit sklop ukrepov, namenjenih zagotavljanju zanesljivosti oskrbe, odpornosti in vodilnega tehnološkega položaja EU na področju polprevodniških tehnologij in aplikacij.

Evropski akt o čipih bo zagotovil, da bo imela EU potrebne tehnološke zmogljivosti, orodja in spretnosti za okrepitev svojega polprevodniškega ekosistema, zmanjšanje odvisnosti ter pospešitev digitalnega in zelenega prehoda. Glavni elementi programa so:

  • Pobuda Čipi za Evropo bo združevala sredstva Unije, držav članic in tretjih držav, pridruženih obstoječim programom Unije, ter zasebnega sektorja prek okrepljenega Skupnega podjetja za čipe, ki izhaja iz strateške preusmeritve obstoječega Skupnega podjetja za ključne digitalne tehnologije. Na voljo bo 11 milijard evrov za okrepitev obstoječih raziskav, razvoja in inovacij, zagotovitev uporabe naprednih polprevodniških orodij, pilotnih linij za izdelavo prototipov, preskušanje in preskušanje novih naprav za inovativne aplikacije v resničnem življenju ter spodbujanje znanj in spretnosti ter talentov na področju mikroelektronike. Poleg tega bo sklad za čipe olajšal dostop do financiranja za zagonska podjetja, da bi jim pomagal izpopolniti njihove inovacije in privabiti vlagatelje.
  • Nov okvir za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s privabljanjem naložb v nove napredne proizvodne obrate in s tem pospeševanje inovacij v naprednih vozliščih ter inovativnih in energetsko učinkovitih čipih.
  • Usklajevalni mehanizem med državami članicami in Komisijo za spremljanje ponudbe polprevodnikov, ocenjevanje povpraševanja ter predvidevanje in ublažitev pomanjkanja.

 

 

Datoteke za prenos

20220616 Info Session
Prenesi