Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Objava

Evropski dnevi raziskav in inovacij 2022

Evropski dnevi raziskav in inovacij so vodilni letni dogodek Evropske komisije za raziskave in inovacije, ki združuje oblikovalce politik, raziskovalce, podjetnike in javnost, da bi razpravljali in oblikovali prihodnost raziskav in inovacij v Evropi in zunaj nje.

banner of the European Research and Innovation Days 2022

European Commission