Skip to main content
Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope
Call for proposals | Objava

Razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Obzorje Evropa – Inovacije za medije

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za inovacijske ukrepe v medijskem sektorju, da bi spodbudila interdisciplinarno sodelovanje in oblikovala prototipe naprednih rešitev za ustvarjanje, distribucijo in potrošnjo novih potopitvenih in inovativnih proizvodov za medije.

Za financiranje vsaj dveh/trije projektov je na voljo 26 milijonov EUR. Prijavita se lahko dve vrsti projektov. Projekti se lahko osredotočijo na ustanovitev medijskega laboratorija VR ali na modularna odprtokodna orodja/komponente/storitve, ki obravnavajo tehnične, organizacijske, komercialne in pravne vidike upravljanja in uporabe podatkov v medijski industriji na splošno.

Prva vrsta predlogov bi morala biti inovativna orodja ali storitve, ki lahko pomagajo ustvarjati, razširjati in uporabljati medijske vsebine ali izdelke. Razmisliti je mogoče o različnih projektih, ki vključujejo medijske organizacije in druge deležnike (kot so umetniki, oblikovalci, novinarji in medijski delavci, filmski ustvarjalci, oblikovalci iger, programarji ali akademski raziskovalci). Predlagana orodja ali storitve bi jim morale pomagati izkoristiti potencial podatkov (kot so metapodatki o občinstvu ali vsebini, podatki o občinstvu, podatki o licenciranju avtorskih pravic itd.) za doseganje novega občinstva ter razvoj trajnostnih in močnih poslovnih modelov.

Priporočljivo je predvideti interoperabilnost orodij in storitev, da se omogoči izmenjava podatkov med širšimi medijskimi sektorji, ter si prizadevati za vzpostavitev medijskega podatkovnega prostora, kot je predvideno v akcijskem načrtu za medije in avdiovizualno področje.

Upoštevati bi bilo treba tudi nove medijske formate in tehnologije razširjene resničnosti za uporabo v novih okoljih (npr. avtomobili brez voznika).

Za to vrsto ukrepov bo financiran vsaj en predlog (največji prispevek v višini 9 milijonov EUR na izbrani predlog). Sofinanciranje EU 70 % (do 100 % za neprofitne subjekte).

Druga vrsta predlogov bi morala biti ustanovitev medijskega laboratorija VR. Laboratorij bo razvil in prototipal napredne rešitve za ustvarjanje, distribucijo in potrošnjo novih potopljivih medijskih izdelkov za VR/AR ter združeval znanja in spretnosti različnih disciplin, vključno z ustvarjalnim sektorjem. VR Media Lab bo zagotavljal podporo za projekte tretjih oseb v obliki nepovratnih sredstev (največ 500,000 EUR). Tretje strani bi se osredotočile na vsebine za razvedrilo, kulturo in novice ter aplikacije virtualne in razširjene resničnosti v drugih sektorjih, kot sta turizem in izobraževanje.

Za to drugo vrsto ukrepov bo financiran samo en predlog (za najvišji prispevek v višini 8 milijonov EUR). Sofinanciranje EU 70 % (do 100 % za neprofitne subjekte).

Vprašanja?

Več informacij o tem razpisu je na voljo v razpisu za zbiranje predlogov in predstavitvi na informativnih dnevih programa Obzorje Evropa.

Če vprašanja ne bodo rešena, uporabite obrazec, ki ga zagotovi služba za pomoč uporabnikom pri poizvedbah na področju raziskav (RES).