Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Objava

Novinarska partnerstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov za partnerstva za novinarstvo je pomagati širšemu evropskemu sektorju novičarskih medijev, da postane bolj trajnosten in odporen, ter tako prispevati k zaupanja vrednemu poročanju o aktualnih zadevah, informirani in vključujoči demokratični razpravi, razvoju znanj in spretnosti ter zaposlovanju strokovnjakov in novinarjev na področju novičarskih medijev.

Cilj partnerstev za novinarstvo je medsektorsko čezmejno sodelovanje med organizacijami novičarskih medijev po vsej Evropi. Zainteresirani konzorciji se lahko osredotočijo na preoblikovanje podjetij in/ali novinarske projekte, ki delujejo popolnoma uredniško neodvisno.

Konzorciji se lahko odločijo, da se osredotočijo na (pod)sektor novičarskih medijev in/ali novinarski žanr (lokalno/regionalno novinarstvo, novinarstvo v javnem interesu, podatkovno novinarstvo, raziskovalno novinarstvo itd.).

Njihov cilj bi moral biti krepitev sodelovanja in pomoč širšemu ekosistemu novičarskih medijev, vključno z malimi mediji, na primer z razvojem tehničnih in uredniških standardov, preskušanjem novih poslovnih modelov, novih vrst informativnih sob in novinarskih formatov, zagotavljanjem podpore inovativnim novinarskim sodelovanjem in izmenjavo najboljših praks med vrstniki (npr. z usposabljanjem in dogodki). Predlagane dejavnosti bi morale biti jasno utemeljene in temeljiti na potrebah izbranih (pod)sektorjev.

Predlogi morajo v svoje dejavnosti vključiti čim več novičarskih medijev. Konzorciji bi morali zbrati vsaj tri partnerje iz vsaj treh različnih držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

Projekti bodo trajali 24 mesecev in se bodo začeli v začetku leta 2022.

Na voljo je 7,6 milijona EUR. 80 % sofinanciranja EU. Ni minimalnega ali najvišjega proračuna.

Pričakuje se, da se bo razpis za zbiranje predlogov ponavljal vsako leto.

Preverite podrobnosti razpisa.

 

Glej tudi: