Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Objava

Regulativni peskovnik za blokovno verigo in pravno svetovanje za fazo proizvodnje EBSI

Evropska komisija objavlja javni razpis (CNECT/2021/OP/0019) za sklenitev pogodbe s konzorcijem za (1) olajšanje in upravljanje vseevropskega regulativnega peskovnika za tehnologije distribuirane knjige transakcij (DLT), zlasti blokovne verige, in (2) zagotavljanje celovitega pravnega svetovanja v zvezi z delovanjem osnovnih storitev evropske infrastrukture za storitve blokovne verige (EBSI) in njenimi primeri uporabe, kot jih je odobrilo Evropsko partnerstvo za blokovne verige (EBP).

Regulativni peskovnik bo ključnega pomena za spremljanje primerov uporabe na EBSI in zunaj nje, kar bo regulatorjem in uporabnikom ter ponudnikom tehnologije DLT in tehnologij blokovnih verig omogočilo interakcijo v zaupanja vrednem okolju. Projekti v peskovniku bodo vključevali primere uporabe EBSI in številne druge aplikacije blokovne verige v ključnih industrijskih sektorjih (ki so zaključili potrditev koncepta ali so na natečaju prejeli evropsko nagrado). Cilj regulativnega peskovnika je spodbujati dialog in sodelovanje med nacionalnimi regulatorji in regulatorji na ravni EU ter zakonodajalci s podjetji ter tako odpraviti pravne in pravne negotovosti za primere uporabe, ki temeljijo na decentraliziranih rešitvah v zvezi z blokovno verigo in morda v kombinaciji z drugimi tehnologijami, kot sta umetna inteligenca ali internet stvari.

O EBSI:

Vzpostavitev evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig kot vseevropske infrastrukture za zagotavljanje čezmejnih javnih storitev odpira priložnost za preučitev inovativnih rešitev za primere uporabe, ki imajo koristi od blokovne verige zaupanja, kar zadeva nespremenljivost in avtentičnost podatkov.

Evropska komisija v sodelovanju s predstavniki in tehničnimi strokovnjaki iz 27 držav članic EU, Norveške in Lihtenštajna iz evropskega partnerstva za blokovne verige razvija arhitekturo za delovanje infrastrukture.  EBSI se premakne v fazo proizvodnje za prvi val štirih primerov uporabe, ki so že v poznejši fazi, pri čemer uporablja blokovno verigo kot orodje zaupanja za avtentikacijo in evidentiranje podatkov za namene zagotavljanja javnih storitev. Pred kratkim so bili za uvedbo na EBSI izbrani trije dodatni primeri uporabe.

Cilj tega javnega razpisa je oddaja naročila za dve glavni nalogi:

  • delovati kot zunanji izvajalec za olajšanje in upravljanje (pod nadzorom Komisije) regulativnega peskovnika z nacionalnimi organi in organi ter regulatorji EU, da se olajšata dialog in sodelovanje z inovatorji naprednih programskih aplikacij, ki uvajajo (samostojne ali v kombinaciji z drugimi storitvami informacijske družbe) tehnologije distribuirane knjige transakcij (DLT), vključno zlasti z javnimi blokovnimi verigami. Izvajalec bo podpiral Evropsko komisijo pri delovanju regulativnega peskovnika v usklajevalni in pravni vlogi (z zagotavljanjem pravnega strokovnega znanja in svetovanja);
  • delovati kot zunanji pravni strokovnjak Komisije in evropskega partnerstva za blokovne verige, da bi zagotovil celovito pravno svetovanje o vseh pravnih in regulativnih vidikih, povezanih z delovanjem osnovnih storitev EBSI, in primere uporabe, ki jih je odobrilo evropsko partnerstvo za blokovne verige. Strokovnjak bo zagotavljal pravno svetovanje in podporo glede vseh ustreznih regulativnih vprašanj v zvezi z infrastrukturo blokovne verige EBSI, vključno s civilnim in korporativnim pravom, pravom javne uprave, varstvom podatkov, kibernetsko varnostjo ter vsemi drugimi ustreznimi nacionalnimi predpisi in predpisi EU.  Strokovnjak bi moral Komisiji pomagati tudi pri pravnih vidikih in pripravi osnutkov v zvezi s prenosom delovanja osnovnih storitev EBSI na določen pravni instrument.  Poleg tega bi moral strokovnjak Komisiji (in vsem imenovanim organizacijam ali partnerjem v povezavi z Evropsko komisijo) pomagati pri vsem delu, povezanem s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki se nanaša na osnovne storitve EBSI, in, kot je navedla Komisija, pri primerih uporabe. Ta pravna podpora je ločena od pravnega dela, ki se pričakuje v okviru „regulativnega peskovnika“.

Gospodarski subjekti in inštituti za tehnološke raziskave, ki jih zanima ta razpis, so pozvani, da oddajo ponudbo prek elektronskega sistema za oddajo ponudb (e-Submission), ki je na voljo na spletišču TED e-Tendering.

Vsak zahtevek za dodatne informacije je treba vložiti le v pisni obliki prek spletišča TEDeTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 v zavihku „Vprašanja in odgovori“, tako da kliknete „Ustvari vprašanje“ (za ustvarjanje in oddajo vprašanja je potrebna registracija na portalu TED eTendering).

 

Rok za predložitev je bil podaljšan z 10/5/22 ob 16.00 na 30/5/22 ob 16.00.