Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Komisija objavila študijo o prihodnjem ekosistemu oskrbe s 5G v Evropi

Evropska komisija je objavila študijo o trendih na trgu 5G in verjetnem razvoju trga ponudbe 5G do leta 2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Študija obravnava štiri možne scenarije, ki temeljijo na dejavnikih, kot so razvijajoča se tehnologija, pripravljenost na standarde in pobude za razčlenitev radijskega dostopovnega omrežja (RAN). Za vsak scenarij se analizirajo gospodarski, tehnološki, okoljski in družbeni učinki, ki zajemajo ključne pomisleke Evropske komisije in deležnikov.

Evropska komisija je v različnih pobudah poudarila pomen infrastrukture 5G, njeno hitro uvajanje, tehnološke zmogljivosti in vodilno vlogo Evrope na strani ponudbe infrastrukture 5G. Ti vključujejo sporočili „Akcijski načrt za 5G za Evropo“ in „Varna uvedba 5G v EU: Izvajanje nabora orodij EU. Čeprav sta v Evropi dva od treh glavnih dobaviteljev opreme in vodilna svetovna sila pri poskusnih naložbah 5G, skupne naložbe v komercialno infrastrukturo zaostajajo za drugimi regijami. Poleg tega evropske vertikalne industrije šele začenjajo odkrivati dragocene poslovne primere 5G. Ponudniki opreme se soočajo z izzivi pri ohranjanju svoje konkurenčnosti, medtem ko se na trgu pojavljajo nove arhitekturne ponudbe, kot so odprta radijska dostopovna omrežja (Open RAN).

Študija zato vsebuje analizo verjetnega razvoja trga ponudbe opreme in storitev 5G do leta 2030. V študiji so opredeljeni naslednji štirje scenariji:

  1. Uveljavljeni igralci, ki vozijo 5G: V tem scenariju tradicionalni prodajalci in operaterji mobilnih omrežij oblikujejo ekosistem, ki ga poganja vse večje povpraševanje po novih storitvah, ki zahtevajo visoko zmogljivost. Oprema ponudnikov, ki se štejejo za „dobavitelje z visokim tveganjem“, se uporablja samo na neobčutljivih področjih. Nadaljnje odpiranje vmesnikov spodbuja nove dobavitelje opreme, kar je priložnost za operaterje mobilnih omrežij.
  2. Počasna hitrost 5G Roll-Out: V tem scenariju konkurenca na trgu ostaja enaka ali se celo zmanjšuje zaradi izključitve prodajalcev zaradi geopolitičnih razlogov in/ali varnostnih pomislekov. Zaradi nizke uporabe primerov uporabe med podjetji (B2B) se skupna velikost trga 5G v Evropi ne širi, počasna uvedba omrežij 5G pa ne zagotavlja priložnosti za kratkoročno razširitev novih rešitev za prodajalce.
  3. Odprto RAN kot prelomnica: V tem scenariju odprto omrežje RAN močno spreminja dobavno verigo 5G, saj novi akterji (predvsem neevropski, tudi z možnostjo, da GAFAM obvladuje ta segment omrežja) vstopijo na evropski trg RAN. Po tem scenariju bi lahko decentralizirana, razčlenjena in v celoti virtualizirana odprta omrežja RAN služila Evropi. Tehnološki napredek se lahko spodbudi srednje- in dolgoročno, predvsem zaradi povečane konkurence na trgu in novih dobaviteljev na področju RAN.
  4. 5G za veliko tehnologijo: V tem scenariju virtualizacija omrežja in razčlenitev programske in strojne opreme dolgoročno spremenita okolje za omrežno opremo, uvedbo in zagotavljanje storitev. Novi poslovni modeli, ki temeljijo na arhitekturah in vmesnikih odprtih radijskih dostopovnih omrežij, pridobivajo zagon, na trg pa vstopajo novi glavni akterji. Po tem scenariju tuja velika tehnološka podjetja povečajo svojo splošno prevlado na evropskem trgu tako na strani povpraševanja kot na strani ponudbe.

Za vsak scenarij se analizirajo gospodarski, tehnološki, okoljski in družbeni učinki, ki zajemajo ključne pomisleke Evropske komisije in deležnikov, vključno s konkurenco na trgu, stroški, kibernetsko varnostjo, energijsko učinkovitostjo in zahtevami glede standardov.

Na podlagi rezultatov analize učinka scenarija so v študiji opredeljene možnosti politike za olajšanje razvoja izvedljivega ekosistema 5G v Evropi. Za vzpostavitev uspešnega ekosistema oskrbe s 5G je potrebna kombinacija sistemsko usmerjenih ukrepov politike, katerih cilj je po eni strani zmanjšati tveganja scenarijev, po drugi strani pa izkoristiti njihove dolgoročne priložnosti. Ukrepi politike bi morali na koncu prispevati k naslednjim krovnim ciljem:

  • dolgoročni razvoj odprtega in varnega ekosistema 5G po vsej Evropi, vključno z operaterji mobilnih omrežij, uveljavljenimi in novimi evropskimi prodajalci in ponudniki programske opreme, vključno z odprtokodnimi skupnostmi, ter evropskimi uporabniki iz vertikalnih industrij;
  • Evropska digitalna avtonomija in tehnološka suverenost na strateškem področju s podporo sodelovanja med novimi in tradicionalnimi prodajalci ter odločen pristop k odprtim specifikacijam v ekosistemu 5G.

Študija je pripomogla k boljšemu razumevanju različnih pobud za odprte in razčlenjene arhitekture v omrežni infrastrukturi ter njihovega vpliva z različnih vidikov, kot sta tehnična ali geopolitična. Evropska komisija pričakuje, da bodo rezultati te študije prispevali k politični podpori za prihodnost, kar bo Komisiji omogočilo boljše usmerjanje nadaljnjih ukrepov za spodbujanje evropskega ekosistema 5G.

Poročilo lahko prenesete v angleščini in francoščini spodaj.

Sorodne povezave

5G Javno-zasebno partnerstvo

Opazovalnica 5G

Akcijski načrt za 5G za Evropo

Informativni pregled 5G

Proti 5G

Datoteke za prenos

Executive summary - EN
Prenesi 
Executive summary - FR
Prenesi 
Final report - EN
Prenesi