Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Objava

Informativni pregled o digitalnih pravicah in načelih

Prenesite informativni pregled o digitalnih pravicah in načelih.

Digitalna preobrazba bo temeljila na deklaraciji o digitalnih pravicah in načelih, ki bo temeljila na vrednotah EU. Ljudem pa bo zagotovila, da bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih prinaša digitalno desetletje.  

Izjavo so decembra 2022 podpisali predsedniki Evropskega parlamenta, Komisije in Sveta, kar odraža skupno politično zavezanost tem pravicam in načelom.

Ta informativni pregled vsebuje kratek pregled digitalnih pravic in načel, v katerem je opisanih šest poglavij, na katerih temeljijo, skupaj s ključnimi statističnimi podatki in časovnim razporedom. 

Prenesite informativni pregled v angleščini (.pdf)

Prevodi bodo sledili.

Datoteke za prenos

BG Цифровите права и принципи
Prenesi 
CS Digitální práva a zásady
Prenesi 
DA Digitale rettigheder og principper
Prenesi 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Prenesi 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Prenesi 
EN Digital Rights and Principles
Prenesi 
ES Derechos y principios digitales
Prenesi 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Prenesi 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Prenesi 
FR Droits et Principes Numériques
Prenesi 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Prenesi 
HR Digitalna prava i načela
Prenesi 
HU Digitális jogok és elvek
Prenesi 
IT Diritti e i principi digitali
Prenesi 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Prenesi 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Prenesi 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Prenesi 
NL Digitale rechten en beginselen
Prenesi 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Prenesi 
PT Direitos e princípios digitais
Prenesi 
RO Drepturile și principiile digitale
Prenesi 
SK Digitálne práva a zásady
Prenesi 
SL Digitalne pravice in načela
Prenesi 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Prenesi