Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Evropski forum novičarskih medijev: industrijska preobrazba – zbirno poročilo

Drugi evropski forum novičarskih medijev (ENMF) se je osredotočil na izzive in inovacije evropskih novičarskih medijskih organizacij, pri čemer je obravnaval ključne teme za industrijo: tokovi prihodkov, poslovni modeli, sodelovanje skupnosti, raznolikost, zbliževanje medijev, nove oblike in partnerstva.

logo of the event

Datoteke za prenos

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Prenesi 

Contributor

GD CONNECT – Programi za avdiovizualno industrijo in podporo medijem