Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Poročilo o razpoložljivosti del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, za invalide

Komisija je objavila poročilo o razpoložljivosti del, zaščitenih z avtorskimi pravicami, v formatih, dostopnih invalidom, ki presega Marakeško direktivo 2017/1564.

Z Marakeško direktivo je bila uvedena izjema glede avtorskih pravic, da bi se povečala razpoložljivost pisnih del v dostopnih formatih za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Poročilo izhaja iz člena 9 te direktive, ki od Komisije zahteva, da oceni razpoložljivost del v dostopnih formatih zunaj njenega področja uporabe (npr. slike, filmi in druge avdiovizualne vsebine, videoigre, fonogrami, kipi) in po potrebi predlaga spremembe za ustrezno razširitev področja uporabe „Marakeške“ direktive.

Komisija je za pripravo delovnega dokumenta služb Komisije izvedla ciljno usmerjeno posvetovanje, da bi zbrala dokaze deležnikov (glej zbirno poročilo o dejstvih). Poleg tega je Komisija prejela prispevke držav članic v skladu s členom 10(2) Direktive.

Delovni dokument služb Komisije je bil predložen Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

Kot naslednji korak bo Komisija v skladu s členom 10 Direktive izvedla oceno „Marakeške“ direktive, da bi do 11. oktobra 2023 izdala poročilo. V poročilu se upoštevajo stališča ustreznih akterjev civilne družbe in nevladnih organizacij, vključno z organizacijami, ki zastopajo invalide in starejše.

Datoteke za prenos

Staff Working Document: Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market
Prenesi