Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Objava

Poročilo o uvodnem dogodku 7 vodilne pobude iz akcijskega načrta Evropske komisije za ničelno onesnaževanje

Dogodek je bil izhodišče za obveščanje širše javnosti o dejavnostih skupne delovne skupine Evropske komisije – Evropska mreža živih laboratorijev (ENoLL) za digitalno področje za trajnostnost, vključno z ničelnim onesnaževanjem.

Enoll and EC Logo

Otvoritvena prireditev 7 vodilne pobude akcijskega načrta Evropske komisije za ničelno onesnaževanje je potekala 4. aprila 2022.  Dogodek je bil izhodišče za obveščanje širše javnosti o dejavnostih skupne delovne skupine Evropske komisije – Evropske mreže živih laboratorijev (ENoLL) za digitalno področje za trajnostnost, vključno z ničelnim onesnaževanjem. Na njem so sodelovali člani deležniške platforme za ničelno onesnaževanje, predstavniki živih laboratorijev iz vse EU in podpisnikov programa Living- in.EU ter podporniki in druge zainteresirane strani. Na otvoritveni prireditvi so bile predstavljene dobre prakse, ki jih je opredelila ENoLL v zvezi z zmanjšanjem onesnaževanja na področjih, kot so mobilnost, energija, ravnanje z odpadki in zdravje ljudi. Ugotovljeni primeri dobre prakse so se nanašali tudi na metodologije in orodja, ki jih uporabljajo živi laboratoriji, pri čemer se daje prednost tistim, ki jih lahko zainteresirana mesta in skupnosti zlahka ponovljive, prenosljive in nadgradljive.

Takoj po otvoritveni prireditvi je bila organizirana delavnica z delavci v živem laboratoriju. Splošni cilj je bil izkoristiti strokovno znanje živih laboratorijev za pripravo priporočil o tem, kako lahko živi laboratoriji podprejo svoja mesta in regije, da postanejo zelena in digitalna, ter kako lahko resnično vplivajo na družbo s podpiranjem odločanja in oblikovanja politik za doseganje trajnosti in ničelnega onesnaževanja.

Na delavnici so bili udeleženci razdeljeni v tri skupine (odklopne dvorane), kjer so razpravljali o glavnem vprašanju, kako lahko živi laboratoriji prispevajo k sprejetju zelenih digitalnih rešitev in prehodu na ničelno onesnaževanje. Zbrani odgovori so bili razvrščeni v naslednje kategorije:

 • Preskus (v odprtem/dejanskem okolju)-pred naložbo
 • Z dokazi podprto odločanje in regulativno učenje
 • Novi modeli upravljanja in novi poslovni modeli
 • Sooblikovanje okolij za opredelitev družbenih ovir
 • Pridobivanje znanja in podpora pri odločanju na lokalni ravni
 • Zbiranje, upravljanje in spremljanje podatkov
 • Izmenjava znanja med mesti
 • Sooblikovanje in izvajanje rešitev
 • Ozaveščanje državljanov in mest o procesu spremembe paradigme
 • Eksperimentiranje v dejanskih okoliščinah za povečanje ustreznosti in hitrosti
 • Zbiranje dokazov za politiko, ki vodi k ukrepom na lokalni/nacionalni ravni/na ravni EU (vključno z misijami EU)
 • Izmerite, kaj je resnično pomembno, in vsem omogočite razumevanje
 • Privabljanje mladih in otrok za spodbujanje sprememb v družinah in družbi
 • Krepitev močne povezave in vzajemnih koristi med okoljem in zdravjem
 • Dematerializacija procesov

V tretjem četrtletju leta 2022 sta načrtovani dve dodatni participativni delavnici za nadaljevanje razprave in izmenjave znanja o vplivu na okolje, ki ga je mogoče doseči z ukrepi na več področjih.

Rezultati teh in prihodnjih delavnic bodo prispevali k opredelitvi sklopa priporočil, ki se lahko naslovijo na oblikovalce politik, življenjski laboratorij in mesta/regije, skupaj s seznamom ključnih kazalnikov uspešnosti za oceno njihove učinkovitosti in uspešnosti. Z ozaveščanjem mest o koristih uporabe živih laboratorijev, da postanejo zeleni in digitalni, s posebnim poudarkom na vključevanju državljanov, so živi laboratoriji podporno orodje za doseganje ciljev ničelnega onesnaževanja.