Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Javni razpis: Španski nacionalni inštitut za kibernetsko varnost uvaja predkomercialna naročila

Inštitut za konkurenčnost podjetij in španski nacionalni strokovni center za kibernetsko varnost (INCIBE) vabita zainteresirane ponudnike, naj predložijo ponudbe za prvo predkomercialno javno naročanje na področju kibernetske varnosti. Cilj je razviti orodja, s katerimi bi lahko odkrivali in odpravljali spletne strani ali domene, kjer prihaja do skritih nezakonitih dejavnosti, ne le na rednem internetu, temveč tudi na globokem spletu. Javna naročila se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropske unije. Oglejte si video predstavitev obsega razpisa. Rok za oddajo ponudb: 14. maj 2021

Španska vlada avtonomne skupnosti Kastilja in Leon je začela prvo predkomercialno javno naročanje v sektorju kibernetske varnosti. Inštitut za konkurenčnost podjetij (ICE s kratico v španščini) je objavil prvi razpis, ki mu je bilo dodeljenih 535,591 EUR, v sodelovanju z nacionalnim inštitutom za kibernetsko varnost (INCIBE) kot strateškim partnerjem. Pobuda je rezultat dela med obema subjektoma, njen glavni cilj pa je razviti inovativne rešitve za sektor v Kastilji in Leonu.

Rok za oddajo ponudb je 14. maj 2021. Obdobje izvajanja projekta se določi v 13 mesecih z dvema konkurenčnima in izločitvenima fazama, in sicer 7 oziroma 6 mesecev. Ta postopek bo omogočil hkraten razvoj več inovativnih rešitev in čim večjo verjetnost uspeha: največ 4 podjetja v fazi zasnove rešitve za 7 motov in največ 2 podjetji v 6-mesečni fazi izdelave prototipov.

Predkomercialno javno naročilo je bilo pripravljeno na podlagi predhodnega preverjanja trga, med katerim so bile proučene štiri potencialno zanimive teme javnega naročanja. Pri dejanskem predkomercialnem naročanju se je odločilo, da se bo osredotočilo samo na temo št. 2: odkrivanje in odprava nezakonitih skritih spletnih dejavnosti, ki niso indeksirane z javno dostopnimi viri, da se izboljšata spremljanje in pregon nezakonitih dejavnosti.