Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Komisija bo vložila 292 milijonov evrov v digitalne tehnologije in kibernetsko varnost

Komisija je odprla drugi sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa za digitalno Evropo, ki sledi sprejetju delovnih programov in prvega sklopa razpisov novembra 2021.

logo

Razpisi so odprti za podjetja, organizacije in javne uprave iz držav članic EU, držav Efte/EGP ter subjekte iz drugih držav, pridruženih programu.

S tem financiranjem bodo naložbe znašale več kot 249 milijonov EUR na več področjih: podatkovni prostori, evropska infrastruktura blokovnih verig, tečaji usposabljanja za napredna digitalna znanja in spretnosti, digitalne rešitve za boljše vladne storitve, pilotni projekti za uporabo umetne inteligence za boj proti kriminalu in zmogljivosti za testiranje umetne inteligence. Slednje bo preizkusilo umetno inteligenco za proizvodnjo, hrano, zdravje in pametne skupnosti. Poleg tega bo naložba v višini 43 milijonov EUR nepovratnih sredstev podprla kibernetsko varnost v zdravstvenem sektorju in vzpostavitev mreže centrov za pomoč državam članicam pri izvajanju ustrezne zakonodaje EU o kibernetski varnosti.

Rok za oddajo teh razpisov bo 17. maj 2022.

Več informacij o vlogah za nepovratna sredstva v okviru tega sklopa razpisov za zbiranje predlogov je na voljo na spletu.

Nadaljnji razpisi v okviru programa za digitalno Evropo naj bi bili objavljeni poleti 2022.