Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Komisija vzpostavila spletno stran za spremljanje sprejemanja ključnih internetnih standardov po vsej EU

Komisija je vzpostavila spletno stran za spremljanje uporabe ključnih internetnih standardov.

Search bar looking for key internet standards

CC0

Komisija je 24. novembra 2022 vzpostavila spletno mesto EU za spremljanje uvajanja internetnih standardov.

To sledi zavezi k prizadevanjem za spodbujanje uporabe standardov internetne varnosti, napovedanih v strategiji EU za kibernetsko varnost iz leta 2020, in napovedi načrta za spletno mesto za spremljanje v strategiji za standardizacijo za leto 2022.

Spletna stran podrobno opisuje trenutno stopnjo uporabe sklopa mednarodno dogovorjenih internetnih standardov po vsej EU. Ti internetni standardi veljajo za bistvene za zagotovitev odprtosti, interoperabilnosti in kibernetske varnosti internetnih komunikacij.

Spletna stran se osredotoča na naslednjih pet kategorij internetnih standardov:

  1. Brskanje – standardi spletne komunikacije
  2. Usmerjanje – medsebojno dogovorjene norme za varnost na poti (MANRS)
  3. Pošiljanje elektronske pošte – varnostni standardi za elektronsko komunikacijo
  4. Poimenovanje – Razširitve varnosti sistema domenskih imen (DNSSEC)
  5. Naslov – internetni protokol različica 6 (IPv6)

Spremljanje uporabe teh standardov bo Komisiji in državam članicam omogočilo, da spodbujajo dobre prakse in pospešijo njihovo uporabo v podporo viziji EU za odprt, globalen in varen internet.

Trenutno je na spletni strani na voljo pet tehničnih poročil o internetnih standardih, ki jih je pripravilo Skupno raziskovalno središče Komisije. Spletišče se bo posodabljalo vsakih šest mesecev z najnovejšimi informacijami o uporabi internetnih standardov v EU.

Ozadje

Komunikacije prek interneta urejajo sklop mednarodno dogovorjenih internetnih standardov. Tehnološki napredek in grožnje se razvijajo, zato je bistveno, da se ti standardi posodabljajo, da se izboljša internetna varnost.

O internetnih standardih se soglasno dogovori Delovna skupina za internetno inženirstvo (IETF). Ti so prosto dostopni in se uporabljajo prostovoljno. Vendar uporaba najnovejših standardov prispeva k zagotavljanju varnosti in zaščite naših spletnih dejavnosti in interakcij. To vključuje zmanjšanje neželene elektronske pošte in kršitev zasebnosti, sprejemanje ukrepov proti kraji identitete, izboljšanje varnosti med brskanjem in še več.

V strategiji EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju, objavljeni decembra 2020, je opisan cilj, da se „pospeši uporaba ključnih internetnih standardov, vključno z IPv6, ter uveljavljenih internetnih varnostnih standardov in dobrih praks za DNS, usmerjanje in varnost elektronske pošte, pri čemer niso izključeni regulativni ukrepi“.

Na podlagi tega je Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CNECT) pripravil študijo s Skupnim raziskovalnim središčem Komisije (JRC) kot prispevek na podlagi dokazov za morebitne nadaljnje korake.

Strategija EU za standardizacijo iz februarja 2022 je sledila konceptu spletnega mesta za spremljanje uvajanja internetnih standardov, ki sta ga začela razvijati GD CNECT in Skupno raziskovalno središče. Osredotoča se na spremljanje uporabe mednarodno dogovorjenih standardov. To podpira pozitivno vizijo odprtega, globalnega interneta, ki ga EU podpira in spodbuja na svetovni ravni.