Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Komisija predstavila nove pobude s predlogom zakona o gigabitni infrastrukturi

Komisija je 23. februarja predstavila sklop ukrepov za zagotovitev gigabitne povezljivosti vsem državljanom in podjetjem po vsej EU do leta 2030.

@EuropeanCommission

Pobude so skladne s cilji evropskega digitalnega desetletja in omogočajo preoblikovanje sektorja povezljivosti v EU. Vključujejo:

Več informacij:

Sporočilo za javnost

EU predlagala nova pravila za gigabitno povezljivost

Related content

Priporočilo o gigabitni povezljivosti

Policy and legislation | 23 februar 2023

To je osnutek priporočila o regulativnem spodbujanju gigabitne povezljivosti, skupaj s spremnimi dokumenti.

Informativni pregled gigabitne povezljivosti

Factsheet / infographic | 23 februar 2023

Kako lahko hitrejša gigabitna povezljivost koristi državljanom po vsej EU? In kako bo novi predlagani zakon o gigabitni infrastrukturi pomagal pri tem?