Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Komisija objavila smernice za medijsko pismenost

Komisija je danes objavila smernice za medijsko pismenost, da bi državljanom vseh starosti omogočila krmarjenje v sodobnem okolju novic in sprejemanje informiranih odločitev.

illustration showing two people looking at large clipboard

Mykyta Dolmatov@istock.com

Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. To je ključna spretnost za vse državljane ne glede na starost, saj jim omogoča, da sodelujejo v bolj odprti in informirani demokratični razpravi. Prav tako pomaga preprečevati učinke dezinformacijskih kampanj in lažnih novic, ki se širijo prek digitalnih medijev.

Nedavno revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah krepi vlogo medijske pismenosti. Od držav članic zahteva, da spodbujajo in sprejemajo ukrepe za razvoj medijske pismenosti ter redno poročajo o teh ukrepih. Revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah tudi zavezuje platforme za izmenjavo videov, da zagotovijo učinkovite ukrepe in orodja za medijsko pismenost ter ozaveščajo uporabnike o teh ukrepih in orodjih.

Objavljene smernice bodo državam članicam v pomoč pri poročanju o ustreznih ukrepih, kot je predvideno v členu 33a(3) direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Namen smernic je tudi pomagati državam članicam pri izmenjavi najboljših praks na področju medijske pismenosti.

Poleg tega je skupina evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA) v okviru akcijskega načrta za medije (ERGA) leta 2021 skupaj s Komisijo razvila zbirko orodij za medijsko pismenost, na katero se nanašajo smernice. Namen zbirke orodij je zagotoviti učinkovito in praktično izvajanje obveznosti glede medijske pismenosti za platforme za izmenjavo videov ter hkrati izboljšati ozaveščenost uporabnikov o posebnostih spletnih medijev in njihovih kritičnih znanjih in spretnostih.

Več o spletnem dnevniku generalnega direktorja GD CONNECT Roberta Viole o medijski pismenosti.

Related content

Smernice za medijsko pismenost

Policy and legislation | 21 februar 2023

Ta dokument je sklop smernic za države članice za poročanje o medijski pismenosti in izmenjavo najboljših praks na tem področju.