Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Komisija ustanovila center za digitalno ohranjanje kulturne dediščine in začela izvajati projekte, ki podpirajo digitalne inovacije v šolah

Komisija je ta teden ustanovila evropski strokovni center za ohranjanje in ohranjanje evropske kulturne dediščine. Centru, ki bo deloval tri leta, je bilo iz programa Obzorje 2020 dodeljenih do 3 milijone EUR. Vzpostavila bo skupni digitalni prostor za ohranjanje kulturne dediščine in omogočila dostop do zbirk podatkov, metapodatkov, standardov in smernic.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare v Italiji usklajuje skupino 19 upravičencev iz 11 držav članic EU, Švice in Moldavije. Komisija je danes v okviru programa Obzorje 2020 začela tudi dva projekta za podporo digitalnemu izobraževanju v vrednosti do 1 milijona evrov. Prvi projekt Mensi se osredotoča na mentorstvo za izboljšanje šol in bo potekal do februarja 2023. Mensi namerava mobilizirati 120 šol v šestih državah članicah (Belgija, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Portugalska) in Združenem kraljestvu, da bi pospešile digitalne inovacije, zlasti v majhnih ali podeželskih šolah in za socialno prikrajšane učence. Drugi projekt, iHub4Schools, se bo izvajal do junija 2023 in bo pospešil digitalne inovacije v šolah zaradi vzpostavitve regionalnih inovacijskih središč in modela mentorstva. Sodelovalo bo 600 učiteljev v 75 šolah, vozlišča pa bodo vzpostavljena v petih državah (Estonija, Litva, Finska, Združeno kraljestvo, Gruzija). Program mentorstva bo koristil tudi Italiji in Norveški.