Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Avtorske pravice: Komisija poziva države članice, naj pravila EU o avtorskih pravicah v celoti prenesejo v nacionalno zakonodajo

Komisija se je odločila, da Bolgariji, Cipru, Grčiji, Irski, Latviji, Poljski, Portugalski, Sloveniji, Slovaški in Finski pošlje obrazložena mnenja, ker Komisije niso obvestili o ukrepih za prenos avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose (Direktiva EU 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komisija je danes poslala obrazložena mnenja tudi Belgiji, Bolgariji, Cipru, Danski, Grčiji, Franciji, Latviji, Poljski, Portugalski, Sloveniji, Slovaški, Finski in Švedski, ker Komisije niso obvestile o ukrepih za prenos avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu (Direktiva (EU) 2019/790).

Sporočilo za javnost v celoti