Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Kohezijska politika EU: Nova javna platforma z več kot 1,5 milijona projektov, ki jih financira EU

Komisija je ta teden vzpostavila javno spletno platformo Kohesio, ki zbira vse informacije o več kot 1,5 milijona projektih v vseh 27 državah članicah, ki se od leta 2014 financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

S tem je Komisija prvič vzpostavila tako celovito platformo za podatke o projektih, ki je na voljo v vseh jezikih EU, in jo naredila dostopno za vse. Za njeno vzpostavitev je bilo potrebno tesno sodelovanje z organi upravljanja v različnih državah članicah ali regijah, saj kohezijske projekte upravljajo nacionalni in regionalni organi.

Sporočilo za javnost v celoti

Platforma Kohesio

Kohezijski forum