Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Digitalna identiteta EU: 4 projekti, ki so se začeli izvajati za preskušanje denarnice EUDI

Evropska komisija vlaga v projekte za razvoj denarnice evropske denarnice za digitalno identiteto (EUDI) za potovanja, zdravje, bančništvo, izobraževanje in drugo.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Evropska komisija je iz programa za digitalno Evropo vložila 46 milijonov evrov za poskusno izvajanje in krepitev denarnice evropske digitalne identitete (EUDI). Denarnica EUDI bo korenito spremenila način, kako se lahko državljani in podjetja digitalno identificirajo pri dostopu do javnih in zasebnih storitev po vsej Evropi ter varno in priročno uporabljajo svoj pametni telefon. Državljanom bo omogočil nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, shranjenimi v denarnici. Denarnica bo opremljena tudi z mehanizmi za zmanjšanje souporabe podatkov za dostop do storitev.

Ta naložba podpira štiri vseevropske pilotne projekte, ki bodo razvili in preskusili uporabo denarnice EUDI za posameznike in podjetja v različnih primerih vsakodnevne uporabe. Ti primeri uporabe zajemajo javne in zasebne storitve z nacionalnimi in čezmejnimi interakcijami.

Vsakdanji scenariji vključujejo:

 • zagotavljanje identifikacije spletnih in nespletnih javnih in zasebnih storitev;
 • prikaz vašega mobilnega vozniškega dovoljenja;
 • odobritev plačil;
 • elektronsko podpisovanje dokumentov;
 • izdaja zdravniških receptov.

Denarnica EUDI bo na primer državljanom EU olajšala potovanje in selitev v novo državo. Vključeval bo digitalne potovalne poverilnice in poenostavil postopke odprtja bančnega računa, registracije kartice SIM, dokazovanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij ter uveljavljanja socialnih prejemkov z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Obsežni pilotni projekti, v katere vlaga Evropska komisija, bodo državam članicam in drugim deležnikom pomagali pri pripravah na začetek veljavnosti uredbe o evropski digitalni identiteti, o kateri trenutno potekajo pogajanja.

Da bi države članice pomagale doseči cilj programa za digitalno desetletje, da bi vsi, ki živijo v EU, imeli dostop do varne in uporabniku prijazne elektronske identifikacije do leta 2030, bodo vsakemu državljanu EU zagotovile dostop do denarnice EUDI na mobilnem telefonu ali drugi digitalni napravi.

Zakonodaja bo zagotovila, da bodo takšne digitalne denarnice, ki se že izvajajo v več državah članicah, kot sta Poljska in Finska, temeljile na harmoniziranih standardih po vsej Uniji in jih bodo državljani lahko nemoteno uporabljali prek meja.

Državljani bodo vedno imeli popoln nadzor nad podatki, ki jih delijo, uporaba denarnice pa bo popolnoma prostovoljna.

Področje uporabe pilotnih projektov

Štirje pilotni projekti vključujejo več kot 250 zasebnih in javnih organizacij v skoraj vseh državah članicah ter na Norveškem, Islandiji in v Ukrajini, trajali pa bodo vsaj dve leti. Pomenijo skupno naložbo v ekosistem digitalne identitete EU v višini več kot 90 milijonov evrov, ki jo sofinancira Komisija v višini 50 %.

Ukvarjali se bodo z 11 prednostnimi primeri uporabe, da bi izboljšali dostop državljanov do zelo zaupanja vrednih in varnih sredstev elektronske identitete. Pilotni projekti bodo preizkusili celoten ekosistem, od izdaje denarnice uporabniku do vključitve podatkov o osebni identiteti, dodajanja dodatnih dokumentov in predstavitve teh informacij ponudnikom storitev. Na primer do javne službe, lekarne ali hotela, do katerega želi uporabnik dostopati.

Štirje pilotni projekti bodo tesno sodelovali med seboj in s Komisijo. Njihovi rezultati bodo vključeni v tekoči razvoj tehničnih specifikacij za denarnico EUDI v okviru strokovne skupine eIDAS.

Evropska komisija v podporo pilotnim projektom in stalno izboljševanje tehničnih specifikacij denarnice EUDI razvija odprtokodni prototip denarnice EUDI. To bo državam članicam in obsežnim pilotnim projektom zagotovilo dragocena dejanska spoznanja in rešitve za uporabo v celoti ali delno.

Štirje pilotni projekti

Potencial – Pilotni projekti za Konzorcij evropske denarnice za digitalno identiteto

Ta projekt usklajujeta Nemčija in Francija ob sodelovanju 17 držav članic in Ukrajine. Vključuje več kot 50 javnih uprav in več kot 80 zasebnih subjektov. V okviru projekta se bo denarnica EUDI uporabljala za 6 primerov uporabe.

 1. Dostop do vladnih storitev
 2. Odprtje bančnega računa
 3. Registracija za SIM kartico
 4. Mobilno vozniško dovoljenje
 5. elektronski podpisi
 6. e-recepti

Več informacij in kontaktnih podatkov je na voljo na njihovem spletišču in na voljo prek navedenih kontaktnih podatkov.

Evropski svet delavcev – Konzorcij evropske denarnice za digitalno identiteto

Ta projekt usklajuje Švedska s sodelovanjem 18 držav članic in Ukrajine. Vključuje več kot 15 javnih uprav in več kot 40 zasebnih subjektov. Projekt bo preizkusil tri primere uporabe

 1. Shranjevanje in prikaz digitalnih potovalnih poverilnic
 2. Organizacija digitalnih denarnic
 3. Organizacija plačil

Več informacij in kontaktnih podatkov je na voljo na njihovem spletišču in na voljo prek navedenih kontaktnih podatkov.

NOBID – Konzorcij nordijsko-baltske denarnice za elektronsko identifikacijo

Ta projekt usklajuje Norveška s sodelovanjem osmih držav članic in držav EGP. Vključuje več kot 5 javnih uprav in več kot 15 zasebnih subjektov.

Projekt bo osredotočen na en sam primer uporabe: uporaba denarnice EUDI za odobritev plačil za proizvode in storitve s strani uporabnika denarnice. Obravnaval bo izdajanje denarnic, zagotavljanje plačilnih sredstev s strani finančnih institucij in sprejemanje plačil v okviru prodaje na drobno.

Več informacij in kontaktnih podatkov je na voljo na njihovem spletišču in kontaktnih podatkih.

DC4EU – Konzorcij digitalnih potrdil za Evropo

Ta projekt usklajuje Španija s sodelovanjem 23 držav članic in Ukrajine. Vključuje več kot 35 javnih uprav in več kot 40 zasebnih subjektov.

Projekt bo preizkusil uporabo denarnice EUDI v izobraževalnem sektorju in na področju socialne varnosti. Pilotni projekt bo usklajen z evropsko izkaznico socialne varnosti in evropskim učnim modelom. V okviru denarnice EUDI bo uporabljala evropsko infrastrukturo za storitve blokovnih verig (EBSI).

Več informacij in kontaktnih podatkov je na voljo na njihovem spletišču in na voljo prek navedenih kontaktnih podatkov.

Ozadje

Komisija je 3. junija 2021 predlagala zakon o zaupanja vredni in varni digitalni identiteti za vse Evropejce. Države članice je tudi pozval, naj pripravijo zbirko orodij, ki bo obravnavala tehnične vidike prihodnjega sistema.

Pri tem tehničnem delu bi bilo treba v celoti upoštevati zakonodajne razprave v Parlamentu in Svetu, ki potekajo vzporedno. Prav tako bi moral biti usklajen z njihovimi rezultati. Prva različica nabora orodij denarnice EUDI je bila objavljena 10. februarja 2023.