Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Pravila EU za klice znotraj EU učinkovito ščitijo državljane pred previsokimi cenami

Poročilo Komisije o oceni in rezultati raziskave Eurobarometra o učinku pravil, ki zagotavljajo cenovno dostopno komunikacijo znotraj EU, kažejo, da so se pravila EU izkazala za učinkovita: od leta 2019 imajo Evropejci nižje maloprodajne cene za klice, ki izvirajo iz ene države članice in se končajo v drugih državah članicah.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Ukrepi, ki veljajo od maja 2019, pomagajo državljanom EU, da lažje ostanejo v stiku s svojimi družinami in prijatelji, ki so v tujini v EU, kar prispeva k vzpostavitvi učinkovitega evropskega enotnega trga.  Glede na raziskavo imajo potrošniki v povprečju koristi od cen, ki so se znižale za več kot 60 %. Poleg tega 27 % potrošnikov EU vsaj večkrat mesečno komunicira z ljudmi v drugih državah EU z uporabo klicev, kratkih sporočil ali interneta, za katere bi pravila še vedno služila kot zaščita pred previsokimi cenami.

Komisija je ocenila učinek ukrepov na razpise znotraj EU na podlagi stalnega spremljanja izvajanja pravil in izmenjav z deležniki ter ob upoštevanju mnenja BEREC o uredbi o komunikacijah znotraj EU. Komisija bo še naprej zbirala informacije za analizo uporabe in razvoja ukrepov.

Nadaljnja ocena bo sledila analizi rezultatov raziskovalnega posvetovanja o prihodnosti sektorja elektronskih komunikacij in njegove infrastrukture, ki bo potekalo do 19. maja 2023. Splošna ocena bo prispevala k odločanju o naslednjih korakih.