Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

EU podpira čezmejno novinarstvo z 8 milijoni evrov

Sedem konzorcijev informativnih organizacij bo prejelo podporo EU za čezmejne projekte, katerih cilj je okrepiti sektor novičarskih medijev.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Na podlagi prvega razpisa za zbiranje predlogov za partnerstva za novinarstvo leta 2021 je bilo v okviru pobude NEWS, napovedane v akcijskem načrtu za medije in avdiovizualno področje, izbranih sedem projektov.

Sedem projektov novinarskega partnerstva se bo financiralo iz programa Ustvarjalna Evropa. Njihov splošni cilj je obravnavati strukturne izzive, s katerimi se sooča sektor novičarskih medijev, ter pomagati medijem, da postanejo močnejši zaradi digitalnega prehoda in večje konkurence. Združujejo več novičarskih medijskih organizacij, da bi vzpostavile sektorske mreže za medijske delavce in se osredotočile na sodelovalno preoblikovanje podjetij in/ali sodelovalne novinarske projekte. Zmagovalce so izbrali neodvisni strokovnjaki, ki so ocenili 32 predlogov iz vse Evrope.

Podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová je povedala:

Cilj teh projektov, od usposabljanja o varnosti do nepovratnih sredstev za lokalne medije, je podpora novinarjem s poudarkom na čezmejnem sodelovanju. To je prvič, da EU podpira takšna novinarska partnerstva. In to ni zadnjič. Do leta 2027 želimo v podobne projekte vložiti vsaj 75 milijonov evrov. Krepimo ukrepe, tako v smislu financiranja kot zakonodaje, da bi podprli svobodo in pluralnost medijev, saj gre za zdravje naših demokracij.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal: 

Mediji se soočajo z izzivi brez primere, vključno z zmanjševanjem prihodkov, pospešenim digitalnim prehodom ter grožnjami pluralnosti in neodvisnosti medijev. S podporo EU v višini 8 milijonov evrov, ki je bila napovedana danes, spodbujamo sodelovanje med novinarji in medijskimi hišami, da bi jim pomagali pri inovacijah, preizkušanju novih oblik, pridobivanju novih znanj in spretnosti ter s tem krepitvi njihove odpornosti.

Celotno sporočilo za javnost.