Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Evropa predstavlja predlog za Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve v smeri 6G

Evropska komisija je sprejela zakonodajni predlog za strateško evropsko partnerstvo za pametna omrežja in storitve kot skupno podjetje z javnimi naložbami v raziskave in inovacije v višini 900 milijonov EUR v novem dolgoročnem proračunskem obdobju 2021–2027. Skupno podjetje bo usklajevalo raziskovalne dejavnosti na področju tehnologije 6G v okviru programa Obzorje Evropa ter pobude za uvedbo 5G v okviru digitalnega instrumenta za povezovanje Evrope in drugih programov.

Predlog o Skupnem podjetju za pametna omrežja in storitve, ki ga je Komisija sprejela danes, je del enotnega temeljnega akta o ustanovitvi devetih skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa. O predlogu bodo zdaj razpravljale države članice v Svetu, ki naj bi se začel jeseni letos.

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve ima dva glavna cilja:

  • Spodbujanje tehnološke suverenosti Evrope na področju 6G z izvajanjem s tem povezanega programa za raziskave in inovacije, ki bo privedel do zasnove in standardizacije okrog leta 2025, ter priprave na zgodnje sprejetje tehnologij 6G na trg do konca desetletja. Mobilizacija širokega nabora deležnikov bo ključna za obravnavanje strateških področij vrednostne verige omrežij in storitev, od zagotavljanja storitev na robu in storitev v oblaku do tržnih priložnosti v novih sestavnih delih in napravah, ki presegajo pametne telefone. 
  • Spodbujanje uvajanja 5G v Evropi z namenom razvoja vodilnih digitalnih trgov ter omogočanja digitalnega in zelenega prehoda gospodarstva in družbe. V ta namen bo skupno podjetje usklajevalo strateške smernice za ustrezne programe v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti zakoridorje 5G. Prispeval bo tudi k usklajevanju z nacionalnimi programi, tudi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ter drugimi evropskimi programi in mehanizmi, kot sta program za digitalno Evropo in program InvestEU.

Strateško upravljanje

Ključni diferenciator predhodnika, tj. 5G-PPP, bo nov model upravljanja, ki bo evropsko industrijo postavil na čelo skupaj s Komisijo in države članice tesno povezal z njenim strateškim odločanjem, npr. na področju tehnološke suverenosti Evrope, ter kar najbolj povečal sinergije med evropskimi in nacionalnimi programi financiranja.

Proračunska varnost v celotnem proračunskem obdobju naslednjih sedmih let bo omogočila strateško načrtovanje in izvajanje raziskovalnega programa 6G, ki bo resnično temeljil na časovnem načrtu. Javno financiranje v višini 900 milijonov EUR, ki ga je vnaprej odobrila Komisija, se bo ujemalo z zasebnim sektorjem, kar bo privedlo do skupnih naložb v višini vsaj 1,8 milijarde EUR, kar bo po pričakovanjih spodbudilo širše naložbe v raziskave in inovacije v Evropi v višini 10 milijard EUR.

Ozadje

Od 5G do 6G

V naslednjih nekaj letih se bodo tehnologija in standardi 5G razvijali v več fazah, tako kot razvoj uvajanja. Operaterji v 23 državah članicah EU so že vzpostavili komercialna omrežja 5G v večjih mestih, medtem ko se do leta 2025 pričakuje celovitejša uvedba, ki bo zajemala vsa mestna območja in glavne prometne poti po vsej Evropi. Napredne omrežne in storitvene infrastrukture 5G so ključni dejavniki, ki omogočajo široko paleto potrošniških, poslovnih in industrijskih storitev, vendar bodo tudi pomembno izhodišče za uvedbo tehnologij 6G v Evropi.

Pobude na področju raziskav in inovacij na področju tehnologij 6G se zdaj začenjajo v vodilnih regijah po vsem svetu, pri čemer se prvi proizvodi in infrastruktura pričakujejo konec tega desetletja. V Evropi se je prejšnji mesec v okviru 5G-PPP že začel izvajati prvi sklop projektov 6G v vrednosti 60 milijonov EUR, pri čemer je vodilna pobuda Hexa -X razvila prvi koncept sistema 6G, ki ga dopolnjuje osem projektov, v katerih se preučujejo specifične tehnologije za 6G.

Pričakuje se, da bodo sistemi 6G omogočili novo postopno spremembo zmogljivosti iz gigabitne v terabitne zmogljivosti in odzivni čas podmiligramov, da bi omogočili nove kritične aplikacije, kot sta avtomatizacija v realnem času ali razširjena resničnost („internet Senses“).

Poleg tega bodo morale nove tehnologije in arhitekture pametnih omrežij močno povečati energijsko učinkovitost infrastruktur za povezljivost, da bi upravljali veliko rast prometa, hkrati pa ohranili elektromagnetna polja pod strogimi varnostnimi omejitvami. Te tehnologije bodo podlaga za internet naslednje generacije, osredotočen na človeka, in bodo obravnavale cilje trajnostnega razvoja, kot sta dostopnost in cenovna dostopnost tehnologije.

Tehnološka suverenost

Naši trgovinski partnerji so močno vključeni v razvoj tehnologije 6G, vključno z ZDA in Japonsko, s poudarkom na omrežjih, ki temeljijo na programski opremi, in na Kitajskem, ki si prizadeva za nadgradnjo svojega močnega položaja na področju tehnologije in pravic intelektualne lastnine. Priložnosti in izzivi bodo povezani z novimi poslovnimi modeli in akterji prek programskih omrežij z arhitekturami, kot je odprto radijsko omrežje, ter zbliževanjem z novimi tehnologijami na področju računalništva v oblaku in računalništva na robu, umetne inteligence ter komponent in naprav, ki presegajo pametne telefone. Dva glavna evropska dobavitelja opreme sta v svetovnem vodilnem položaju, saj imata skupaj 40-odstotni skupni svetovni tržni delež mobilne opreme in več kot 50-odstotni delež pravic intelektualne lastnine, ki ga imajo štirje glavni svetovni dobavitelji.

Na tej podlagi, ki je bila ustvarjena tudi zaradi evropskih naložb v raziskave in inovacije v okviru 5G -PPP v zadnjih sedmih letih, mora Evropa zagotoviti najboljši rezultat za digitalno gospodarstvo na splošno, pa tudi za tehnološke zmogljivosti naših obstoječih in nastajajočih vodilnih v industriji. Za to je potrebno strateško partnerstvo s trdnim načrtom za raziskave in inovacije, ki mu bo sledila kritična masa evropskih akterjev.

Povezanih dokumentov

Več informacij