Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Evropski akt o svobodi medijev: Komisija predlaga pravila za zaščito pluralnosti in neodvisnosti medijev v EU

Evropska komisija je danes sprejela evropski akt o svobodi medijev, nov sklop pravil za zaščito pluralnosti in neodvisnosti medijev v EU.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Predlagana uredba med drugim vključuje zaščitne ukrepe proti političnemu vmešavanju v uredniške odločitve in nadzor. Osredotoča se na neodvisnost in stabilno financiranje javnih medijev ter na preglednost lastništva medijev in dodeljevanja državnega oglaševanja. Določa tudi ukrepe za zaščito neodvisnosti urednikov in razkrivanje navzkrižij interesov. Nazadnje bo zakon obravnaval vprašanje koncentracije medijev in ustanovil nov neodvisen evropski odbor za medijske storitve, ki ga bodo sestavljali nacionalni medijski organi. Komisija je sprejela tudi dopolnilno priporočilo za spodbujanje notranjih zaščitnih ukrepov za uredniško neodvisnost.

Sporočilo za javnost v celoti

Related content