Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Indija in EU podpisali sporazum o sodelovanju na področju visokozmogljivostnega računalništva in kvantnih tehnologij

Indija in EU sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju visokozmogljivostnega računalništva, ekstremov vremena in podnebnega modeliranja ter kvantnih tehnologij.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

Ministrstvo za elektroniko in informacijsko tehnologijo (MeitY) indijske vlade in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) Evropske komisije stana virtualni slovesnosti 21. novembra 2022 v MeitY, New Delhiju in GD CONNECT v Bruslju podpisala „namen sodelovanja na področju visokozmogljivostnega računalništva, ekstremov in podnebnih modelov ter kvantnih tehnologij“.

Podpisnika sta bila Alkesh Kumar Sharma, sekretar, MeitY, in Roberto Viola, generalni direktor, GD CONNECT, Evropska komisija. Ob tej priložnosti so bili prisotni namestnik vodje misije Debasish Prusty, veleposlaništvo Indije v Bruslju, skupni sekretar Sushil Pal, namestnik generalnega direktorja GD Connect Thomas Skordas in prvi svetovalec delegacije EU v Indiji Benoit Sauveroche.

Namen sodelovanja temelji na zavezah, ki sta jih obe strani sprejeli za poglobitev tehnološkega sodelovanja na področju kvantnega in visokozmogljivostnega računalništva na srečanju voditeljev EU in Indije 8. maja 2021. Poleg tega je podpis sporazuma pomemben v okviru sklepa o ustanovitvi Sveta EU-Indija za trgovino in tehnologijo 25. aprila 2022.

Namen sodelovanja je vzpostaviti sodelovanje pri aplikacijah visokozmogljivostnega računalništva, ki uporabljajo indijske in evropske superračunalnike na področjih biomolekularnih zdravil, terapevtikov proti COVID-19, blažitve podnebnih sprememb, napovedovanja naravnih nesreč in kvantnega računalništva.

Ob tej priložnosti je Alkesh Kumar Sharma, sekretar MeitY, dejal: 

Visokozmogljivostno računalništvo se danes spopada z nekaterimi največjimi izzivi na svetu. Povpraševanje

za visokozmogljivostne računalniške sisteme se hitro povečuje število različnih

področja uporabe in v okviru tega partnerstva bosta Indija in EU spodbudili

strokovno znanje obeh strani za optimizacijo visokozmogljivostnega računalništva za razvoj naprednega

tehnološke rešitve na več področjih.

 

Roberto Viola, generalni direktor Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, je dejal:

Toplo pozdravljam to sodelovanje z našimi indijskimi partnerji, ki sledi napovedi o ustanovitvi Sveta za trgovino in tehnologijo med EU in Indijo spomladi. Z združevanjem izkušenj, strokovnega znanja in izkušenj ter opiranjem na naše dolgoletno sodelovanje in zaupanje lahko drug drugemu pomagamo pri premagovanju največjih izzivov naše dobe: COVID-19 in podnebne spremembe. Poleg tega nam ta sporazum daje zanimivo perspektivo za EU in Indijo, da skupaj raziščeta meje kvantnih tehnologij.

Ozadje

Namen sporazuma o sodelovanju je zadnji v dolgem nizu sporazumov in sodelovanja na področju raziskav in inovacij med EU in Indijo, ki traja več kot dvajset let, začenši s podpisom Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju leta 2001. Ta sporazum je bil 17. maja 2020 tretjič podaljšan za nadaljnjih pet let.

To dopolnjuje sprejetje strateškega partnerstva med EU in Indijo: Časovni načrt do leta 2025 z dne 15. julija 2020. Ta časovni načrt usmerja EU in Indijo pri skupnih ukrepih in nadaljnji krepitvi strateškega partnerstva med EU in Indijo tudi v naslednjih petih letih.

Skupno podjetje EuroHPC

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje EuroHPC) je pravni in finančni subjekt, ustanovljen leta 2018 s sedežem v Luxembourgu, da bi prevzel vodilno vlogo na področju evropskega superračunalništva. Skupno podjetje EuroHPC Evropski uniji in sodelujočim državam Skupnega podjetja EuroHPC omogoča usklajevanje njihovih prizadevanj in združevanje virov, da bi Evropa postala vodilna v svetu na področju superračunalništva. To krepi znanstveno odličnost in industrijsko moč Evrope, podpira digitalno preobrazbo njenega gospodarstva, hkrati pa zagotavlja njeno tehnološko suverenost.

Nacionalna superračunalniška misija

Nacionalna nadzorna misija v Indiji predvideva krepitev vloge nacionalnih akademskih institucij ter ustanov za raziskave in razvoj po vsej državi z namestitvijo visokozmogljivih računalniških zmogljivosti po vsej državi. Skupno 24 petaflopsov (24 milijonov milijard izračunov na sekundo) superračunalniške infrastrukture je že naročenih, v prihodnjem letu pa je predvidenih še 40 petaflopsov (40 milijonov milijard izračunov na sekundo) na podlagi doma zasnovanih, razvitih in izdelanih strežnikov ter medsebojnih povezav. V okviru nacionalne misije za superračunalništvo so bile razvite aplikacije za reševanje težav, kot so napovedovanje poplav in obvladovanje nesreč, mestno vreme, modeliranje kakovosti poplav in zraka, raziskovanje nafte in plina, odkrivanje drog, spreminjanje namena drog in genomika.

Namembni kraj Zemlja

To je nova pobuda Evropske komisije v okviru evropskega zelenega dogovora. Njegov glavni cilj je razviti zelo natančen digitalni model Zemlje („digitalni dvojček Zemlje“) z uporabo novih zmogljivosti EU za visokozmogljivostno računalništvo in umetno inteligenco za razvoj digitalnih dvojčkov o različnih tematskih vidikih zemeljskega sistema. Cilj je zagotoviti orodje, ki bo nosilcem odločanja pomagalo, da se bolje prilagodijo zapletenim okoljskim izzivom, povezanim s podnebnimi spremembami, in njihovim socialno-ekonomskim posledicam, in sicer s spremljanjem in simulacijo razvoja zemeljskega sistema (kopenska, morska, atmosferska in biosfera) ter predvidevanjem okoljskih nesreč in socialno-ekonomskih kriz.

Kvantne tehnologije

 Evropska vodilna pobuda na področju kvantnih tehnologij je 10-letna pobuda v vrednosti 1 milijarde evrov, pobuda za skupne, dolgoročne raziskave in inovacije, ki se je začela izvajati leta 2018. Njena naloga je utrditi vodilno vlogo Evrope na področju znanosti in odličnosti na področju kvantnih tehnologij ter prevzeti vodilno vlogo Evrope v industrijskem okolju z usklajevanjem prednostnih nalog javnega financiranja na ravni EU ter nacionalni in regionalni ravni. Vodilna pobuda spodbuja celotno kvantno raziskovalno skupnost v Evropi k izvajanju strateškega raziskovalnega programa.