Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Svoboda medijev: Komisija poziva Madžarsko, naj spoštuje pravila EU o elektronskih komunikacijah

Komisija se je odločila, da Madžarski pošlje obrazloženo mnenje v zvezi z odločitvijo madžarskega sveta za medije, da zavrne prošnjo družbe Klubradio za uporabo radiofrekvenčnega spektra iz zelo vprašljivih razlogov.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

V zvezi s pogoji, povezanimi z uporabo radiofrekvenčnega spektra, in postopki za podelitev, podaljšanje, obnovitev ali preklic teh pravic se uporabljajo telekomunikacijska pravila EU, določena v Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Direktiva (EU) 2018/1972). Osrednja elementa teh pravil sta načeli sorazmernosti in nediskriminacije. Komisija meni, da so bile odločitve madžarskega sveta za medije o zavrnitvi podaljšanja pravic družbe Klubradio nesorazmerne in nepregledne ter zato v nasprotju s pravom EU. Prav tako meni, da je bila uporaba madžarskega nacionalnega medijskega prava v tem primeru diskriminatorna. Komisija je postopek za ugotavljanje kršitev začela 9. junija 2021, ko je madžarskim organom poslala uradni opomin. Njihov odgovor ni odpravil pomislekov Komisije. Če Madžarska v naslednjih dveh mesecih svoje odločitve ne uskladi s telekomunikacijskimi pravili EU, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču.