Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Svoboda medijev: Komisija proti Madžarski začela postopek za ugotavljanje kršitev zaradi neizpolnjevanja pravil EU o elektronskih komunikacijah

Komisija je ta teden začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski, potem ko je madžarski svet za medije iz zelo spornih razlogov zavrnil vlogo podjetja Klubradio za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

V zvezi s pogoji, povezanimi z uporabo radiofrekvenčnega spektra, in postopki za podelitev, podaljšanje, obnovitev ali preklic teh pravic se uporabljajo telekomunikacijska pravila EU, določena v Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Direktiva (EU) 2018/1972). Osrednja elementa teh pravil sta načeli sorazmernosti in nediskriminacije.

Komisija meni, da so bile odločitve madžarskega sveta za medije o zavrnitvi podaljšanja pravic družbe Klubradio nesorazmerne in nepregledne ter zato v nasprotju s pravom EU. Prav tako meni, da je bila uporaba madžarskega nacionalnega medijskega prava v tem primeru diskriminatorna. Komisija se je zato odločila, da Madžarski pošlje uradni opomin. Madžarska ima zdaj na voljo dva meseca, da odgovori na argumente Komisije. Če se ne bo zadovoljivo odzvala, se Komisija lahko odloči nadaljevati postopek za ugotavljanje kršitev in ji poslati obrazloženo mnenje.