Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Novi sklep Komisije o okrepitvi sodelovanja med Ukrajino in EU na področju elektronskih komunikacij

Komisija je pravkar sprejela sklep o pooblastitvi nacionalnega regulativnega organa Ukrajine, pristojnega za elektronske komunikacije, za sodelovanje v Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Uradu BEREC, ki je agencija, ki podpira BEREC.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Sklep določa delovne dogovore: Ukrajinski regulativni organ bo sodeloval pri vsakodnevnem delu odbora regulatorjev BEREC brez glasovalne pravice, hkrati pa lahko Ukrajina imenuje strokovnjake, ki se bodo pridružili delovnim skupinam BEREC, med drugim na področju gostovanja, regulacije trga in splošne digitalne regulacije. Sklep Komisije temelji na pridružitvenem sporazumu med Ukrajino in EU, s katerim sta se obe strani zavezali, da bosta podpirali usklajevanje ukrajinske zakonodaje z zakonodajo EU o elektronskih komunikacijah ter spodbujali sodelovanje med ukrajinskimi nacionalnimi regulatorji in nacionalnimi regulatorji v državah članicah EU.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dejal:

Bolj kot kdaj koli prejje pomembno, da Ukrajina ostane čim bližje enotnemu trgu EU. Zato z veseljem pozdravljam ukrajinskega regulatorja v BEREC. Omogočil bo tesnejše sodelovanje pri vprašanjih povezljivosti v sedanjih izrednih razmerah in postavil temelje za približevanje ukrajinskih pravil za elektronske komunikacije telekomunikacijskemu okviru EU. 

Predsednica BEREC Annemarie Sipkes je povedala:

BEREC in nacionalni regulativni organi, ki so njegovi člani, so že vzpostavili odličen odnos z našimi kolegi iz NCEC, kot je bilo nedavno poudarjeno v našem sodelovanju pri tarifah gostovanja ter skupnih ukrepih ukrajinskih operaterjev in operaterjev EU za zagotovitev cenovno dostopne povezljivosti za ukrajinske begunce. Z veseljem pozdravljamo NCEC v naši družini BEREC, da se nam pridružimo v našem projektu za vzpostavitev enotnega evropskega digitalnega trga, ki bo spodbujal popolno povezljivost in opolnomočil končne uporabnike.

V začetku tega leta so telekomunikacijski operaterji s sedežem v EU in Ukrajini podpisali skupno izjavo o zagotavljanju in stabilizaciji cenovno dostopnega ali brezplačnega gostovanja in mednarodnih klicev med EU in Ukrajino, s čimer bi Ukrajincem, razseljenim po vsej Evropi, pomagali, da ostanejo v stiku z družino in prijatelji doma ter da imajo dostop do zanesljivih informacij. Komisija in Evropski parlament sta podprla to skupno izjavo, ki jo BEREC zdaj spremlja. 

Več informacij o sklepu