Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Novi koraki pri razvoju evropske infrastrukture za storitve blokovne verige (EBSI)

Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig (EBSI) je infrastruktura, ki temelji na blokovni verigi in se trenutno izvaja v sodelovanju z evropskim partnerstvom za blokovne verige (EBP), ki ga sestavljajo države članice EU-27, Lihtenštajn in Norveška. Sodelovanje ponudnikov storitev v mreži blokovne verige EBSI je pogojeno z dovoljenjem EBP.

Logotip EBSI

Novo spletišče in nova vizualna podoba za EBSI

Informacije o pobudi EBSI so bile pregledane, da bi se izboljšala prepoznavnost ter olajšalo nadaljnje vključevanje uporabnikov in udeležencev v infrastrukturo in primere njene uporabe. Vse zainteresirane strani so pozvane, naj pridobijo informacije o EBSI, programu za zgodnje sprejetje in drugih ukrepih ali posodobitvah, ki bodo predstavljeni na novi spletni strani.

Razpisi za zbiranje predlogov

Evropska komisija je 22. februarja objavila drugi sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa za digitalno Evropo. To vključuje podporo EBSI za postavitev vozlišč in njihovo delovanje ter za primere uporabe.

Poleg tega je cilj razpisa okrepiti evropske prispevke k standardizaciji blokovnih verig in okrepiti povezavo teh dejavnosti z EBSI.

Več informacij je na voljo na portalu o možnostih financiranja in javnih razpisih Evropske komisije ter do besedila razpisa EBSI.

Komisija sprejela sklep o licenciranju programske opreme za evropsko infrastrukturo za storitve blokovnih verig kot odprtokodne programske opreme

Evropska komisija je pred tem sprejela uradni sklep o dostopnosti programske opreme za povezavo z evropsko infrastrukturo za storitve blokovne verige (EBSI).

To utira pot povečanju inovacij, ko se EBSI v letu 2022 prelije v predproizvodnjo.

Odločitev, da se programska oprema EBSI da na voljo za licenciranje na podlagi javnega dovoljenja Evropske unije (europa.eu), je primer, kako Evropska komisija ne uporablja le odprtokodne skupnosti, temveč prispeva k njej, s čimer povečuje ekosistem okrog EBSI.

Potencialni uporabniki programske opreme EBSI so druge uprave javnega sektorja in njeni ponudniki storitev, vključno z zasebnimi podjetji.