Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Poenostavitev: enostavnejše zveze za računalništvo v oblaku in podatkovni prostori

Simpl je pametna vmesna programska oprema, ki bo omogočila zveze za računalništvo v oblaku in podprla vse glavne podatkovne pobude, ki jih financira Evropska komisija, kot so skupni evropski podatkovni prostori.

Poenostavitev bo:

 • Zasidrani v primere posebne uporabe, ki zajemajo najrazličnejše primere, od sektorskih podatkovnih prostorov (npr. kmetijstvo, genomika, energija, mobilnost) do Destinacije Zemlja in od umetne inteligence na zahtevo do evropskega oblaka za odprto znanost. Poenostavitev bo zagotovila, da bodo podatkovni nizi in njihova infrastruktura lahko nemoteno medsebojno povezani in interoperabilni.
 • Pametno in modularno, da se omogoči zamenjava ali dodajanje sestavnih delov, ne da bi to vplivalo na preostali sistem, za kar upamo, da se bo še naprej razvijal.
 • Odprtokodna, ki omogoča vpogled v vse dele arhitekture (brez kakršnih koli lastniških zahtevkov) in preprosto uvedbo.
 • Zelena, nadgradljiva in elastična, z omogočanjem spremljanja njene okoljske uspešnosti in dodajanjem novih uporabnikov, ne da bi to vplivalo na uspešnost.
 • Varno in interoperabilno, kjer so v sistem vključeni zaupanje, zaupanje in skladnost s predpisi. To pomeni nepotrebno delitev virov med udeleženci, ne glede na njihovo okolje za obdelavo podatkov. Ustvarja plast odvzema, ki omogoča pretok podatkov med več ponudniki in državami članicami.

In seveda...

 • preprosto za uporabo in razširitev! 

Glej tudi priloženi sklop pojasnil o poenostavitvi

Finančna sredstva

Projekt Simpl se financira iz delovnega programa DIGITAL Europe, v okviru tem 2.1.1 (pametna vmesna programska oprema za evropsko zvezo v oblaku in za evropski podatkovni prostor, ki je v obdobju 2021–2022 prejela 65 milijonov EUR), 2.1.2 (celoviti pilotni projekti za storitve, ki temeljijo na oblaku v oblaku) in specifičnega cilja 2 (oblak, podatki in umetna inteligenca), pri čemer se bo pri vseh upoštevala poenostavitev pri njihovi uvedbi.

Naloga Evropske komisije je:

 • Biti javni naročnik, ki naroča enostavno.
 • Zagotoviti, da bo sistem Simpl prosto dostopen in odprt, kar bo koristilo javnemu in zasebnemu sektorju ter navsezadnje evropskim državljanom.
 • Uporaba lastnih primerov poenostavitve kot dejavnega deležnika prihodnjih podatkovnih prostorov.
 • Biti glavni upravljavec nekaterih podatkovnih prostorov, specifičnih za javni sektor.
 • Poleg lastnega sodelovanja v podatkovnih prostorih (enostavni peskovnik) da na voljo odprta testna okolja, v katerih lahko deležniki preskusijo poenostavitev pred uvedbo.

Pripravljalno delo

S podporo izvajalca smo opravili pripravljalno delo, ki ga objavljamo, ko je končano. Tukaj so končni rezultati:

Poleg tega je izvajalec, ki je opravil pripravljalno delo, 30. maja 2022 organiziral predstavitev svojih ugotovitev, v kateri je predložil podrobnosti o ozadju, viziji in morebitni uvedbi poenostavitve.

Videopredstavitve so na voljo tukaj:

Javni razpis (novo februar 2023)

Javni razpis je bil objavljen 24. februarja 2023. Vse informacije so na voljo na portalu TED eTendering, tudi o tem, kako zastaviti vprašanja o razpisnem postopku.

Rok za oddajo prijav je 24. april 2023 do 17.00 (po bruseljskem času).

Vse zahteve za dodatne informacije o javnem razpisu je treba predložiti v pisni obliki samo prek spletnega mesta TED eTendering v zavihku „Vprašanja in odgovori“, tako da kliknete gumb „Ustvari vprašanje“ (za ustvarjanje in oddajo vprašanja je potrebna registracija na portalu TED eTendering).

 

Prihodnji ukrepi (posodobljeno februarja 2023)

Trenutna ocena obsega strokovnih storitev, ki jih je treba naročati, je:

 1. razvoj poenostavljenega odprtja. To bo odprtokodna zbirka programske opreme, kot je predvidena v predhodni študiji, za katero bodo ponudniki lahko pripravili svoj predlog.
 2. zagotavljanje in upravljanje poenostavljenih laboratorijev, predhodno nameščenega predstavitvenega/predhodnega okolja, v katerem lahko tretje osebe (običajno sektorski podatkovni prostori v zgodnjih fazah uvajanja) preizkusijo uvedbo, vzdrževanje in podporo odprtokodnega nabora programske opreme, preden ga uvedejo za lastne potrebe.
 3. zagotavljanje več primerov enostavnega odpiranja programske opreme v obliki prilagojenih proizvodnih okolij za sektorske podatkovne prostore, kjer ima sama Evropska komisija dejavno vlogo pri njihovem upravljanju (t. i. Simpl-Live).

Načrt na visoki ravni za izvajanje poenostavitve predvidevamo, kot sledi:

 • Minimalna živahna platforma, ki je bila objavljena v začetku leta 2024.
 • Vzporedno in čim prej v letu 2024 bo zainteresiranim stranem na voljo odprto testno okolje (Simpl-Labs), ki ga bodo lahko preskusili.
 • Postopoma bomo poskrbeli za vključitev primerov uporabe in jim pomagali pri prilagajanju poenostavitve njihovim posebnim potrebam (ne da bi pri tem ogrozili njegovo generično naravo). Prednost bodo imeli primeri uporabe, ki se sicer financirajo v okviru delovnega programa DIGITAL Europe.
 • Kot odprtokodni projekt bomo nadaljevali na odprt način, pri tem pa upoštevali potrebe uporabnikov in pozdravili zunanje prispevke. Načrt predvideva pomembne nove objave vsakih šest mesecev.

Več informacij

Več podrobnosti o okviru politike je na voljo na:

Na tem področju deluje veliko pobud tretjih strani, ki nam z velikim zanimanjem sledijo, kot so Gaia-X, Mednarodno združenje za podatkovni prostor in Eclipse Foundation, če jih naštejemo le nekaj.

Poenostavitev je ambiciozna zaveza. Če želite izvedeti več o poenostavitvi, oglejte si dodatne in najnovejše informacije.

Za predloge se obrnite na cnect-simpl@ec.europa.eu (opomba: sporočila v zvezi s tekočimi javnimi naročili bodo preusmerjena na ustrezne kanale).