Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Pisanje evropskega: podpiranje skeniranja v evropskem avdiovizualnem sektorju

Dva skupna projekta bosta prejela podporo EU za vzpostavitev vozlišč avdiovizualnih pisateljev.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

Komisija je julija 2021 objavila prvi razpis za zbiranje predlogov za pilotni projekt pisanje Evrope. Cilj je podpreti evropski avdiovizualni sektor, da doseže visoko raven odličnosti pri razvoju in pisanju visokokakovostnih video vsebin, in sicer s povečanjem znanj in spretnosti ustvarjalnih talentov, ki delajo na igranih serijah, ter spodbujanjem nastanka močnih in raznolikih ekip.

Za dosego tega cilja bo razpis podpiral projekte, ki omogočajo ustvarjalna vozlišča, ki bodo delovala kot pospeševalci ali inkubatorji talentov. Zainteresirani konzorciji so bili pozvani, naj predstavijo inovativne metode za izbiro in usmerjanje nadarjenih pisateljev od konceptualizacije do dejanskega pisanja projektov izmišljenih serij in morebitnega povezovanja s kupci.

Izbrana projekta bosta prejela 70 % sofinanciranja EU v 16 mesecih, in sicer od poletja 2022.

Evropski klub pisateljev

Cilj „Evropskega pisalnega kluba“ (EWC) je spodbuditi in olajšati sodelovanje med ustvarjalci, pisatelji, izdajatelji televizijskih programov in producenti evropskih televizijskih nadaljevank, da bi spodbudili ustvarjalnost in izvirnost. Glavni cilj je spodbuditi ustvarjanje novih izvirnih zamisli, ki presegajo nacionalne in evropske meje ter imajo potencial za hiter dostop do trgov, s čimer tekmujejo z vsebinami iz svetovnih pretočnih strani.

V ta namen bo evropski svet delavcev vzpostavil evropsko mrežo strokovnjakov iz industrije. Uvedla bo nove metode za ustvarjanje zgodb z organizacijo prilagojenih taborov za škornje, v središču katerih so skupni procesi in procesi sodelovanja. Projekt bo zagotovil sodelovanje ne le na različnih področjih industrije in delih vrednostne verige, temveč tudi prek jezikovnih meja, kar je plodna podlaga za uspešne koprodukcije.

Konzorcij sestavljajo partnerji iz štirih regionalnih regij po vsej Evropi:

  • Nordijsko vozlišče, ki ga zastopa danska nacionalna filmska šola s sedežem v Københavnu, ki zajema Dansko, Švedsko, Norveško, Finsko in Islandijo.
  • Južno vozlišče, ki ga zastopa AGADIC, s sedežem v Galiciji, zajema Španijo, Portugalsko, Italijo in Francijo.
  • Vzhodno vozlišče, ki ga zastopa estonski filmski inštitut s sedežem v Talinu in zastopa baltske države.
  • Western Hub, ki ga zastopa Screen Ireland s sedežem v Dublinu, zajema Irsko.

Vsako vozlišče bo spodbujalo en tabor za škornje, bodisi spodbujalo ideje, spodbujalo koncept ali spodbujalo izdajatelje televizijskega programa, ter olajšalo mojstrske razrede za lokalno industrijo s pretočnim ozaveščanjem vse evropske industrije prek skupne spletne strani.

Podpora EU: 1 milijon EUR

Ustvarjalna povezava

Cilj projekta je oblikovati hibridni in inovativen možganski trust za pisatelje in producente, imenovan The Creative Connection. Njegov cilj je okrepiti nove in izkušene talente v Evropi, povečati kakovost vrhunskih serij ter deliti znanje in strokovno znanje. V ta namen bo konzorcij produkcijskih podjetij objavil razpis za zbiranje predlogov za mešanico nastajajočih in izkušenih talentov na televiziji in filmskem pisanju v EU.

Izbrani strokovnjaki se bodo zgledovali po drugih udeležencih, strokovnjakih iz industrije in strokovnjakih z drugih področij, ki lahko razširijo svojo vizijo. Najbolj uveljavljeni pisatelji in producenti bodo tudi mentorji novih strokovnjakov, tako da bodo delili svoje izkušnje v sektorju.

Konzorcij, ki ga vodi Lemming Film (Nizozemska), vključuje Razor Film (Nemčija) in Haut & Court TV (Francija). Upravlja se v tesnem sodelovanju z drugimi člani programa The Creatives in s podporo Le Groupe Ouest (Francija).

Podpora EU: 700,000 EUR