Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pravno obvestilo

Za informacije na tem spletnem mestu veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo vzdržuje to spletno stran v imenu Evropske komisije, da bi izboljšal dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je, da te informacije ostanejo pravočasne in točne. Če nas opozorimo na napake, jih bomo poskušali popraviti. Vendar Komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z informacijami na tej spletni strani.

Te informacije so:

 • so le splošne narave in niso namenjene obravnavanju posebnih okoliščin posameznega posameznika ali subjekta.
 • ni nujno izčrpna, popolna, natančna ali posodobljena
 • včasih povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katere Komisija ne prevzema nobene odgovornosti
 • ne strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete poseben nasvet, se morate vedno posvetovati z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Upoštevajte, da ni mogoče zagotoviti, da dokument, ki je na voljo na spletu, natančno povzema uradno sprejeto besedilo. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana izdaja ali od 1. julija 2013 elektronska izdaja na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravne učinke.

Naš cilj je zmanjšati motnje, ki jih povzročajo tehnične napake. Vendar pa so bili nekateri podatki ali informacije na naši spletni strani morda ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso brez napak, in ne moremo jamčiti, da takšne težave ne bodo prekinjene ali kako drugače vplivale na našo storitev. Komisija ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki nastanejo zaradi uporabe te spletne strani ali katere koli povezane zunanje spletne strani.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornosti Komisije v nasprotju z zahtevami, določenimi v veljavnem nacionalnem pravu, niti izključiti njene odgovornosti za zadeve, ki jih po tem pravu ni mogoče izključiti.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995–2023

Politika Komisije o ponovni uporabi se izvaja s Sklepom Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije.

Če ni navedeno drugače (npr. v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah), je vsebina, ki je v lasti EU na tej spletni strani, licencirana na podlagi licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena, če se ustrezno upoštevajo in navedejo spremembe.

Morda boste morali izbrisati dodatne pravice, če določena vsebina prikazuje prepoznavne fizične osebe ali vključuje dela tretjih oseb. Če želite uporabljati ali reproducirati vsebino, ki ni v lasti EU, boste morda morali zaprositi za dovoljenje neposredno od imetnikov pravic. Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, so izključeni iz politike Komisije o ponovni uporabi in vam niso licencirani.

Napotki za kreditiranje

Za digitalne medije bi bilo treba kredit dati na naslednji način:

 • navedite naslov dela,
 • dodelitev dela Evropski uniji,
 • citat za izvorni URL dela je url spletne strani spletne strani digitalne strategije, kjer je bilo delo objavljeno.

 Pri tiskanih publikacijah je treba upoštevati naslednje:

 • navedite naslov dela,
 • navedite ime avtorja(-ev),
 • dodelitev dela Evropski uniji,
 • navedite sklice na objavo,
 • navedite vir kot Evropska komisija, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

V zvezi s tiskanimi publikacijami bi zadostovalo, da se omemba doda neposredno (in samo) v publikaciji.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za biografije

Postopek obdelave: Biografije na spletni strani digitalne strategije

Upravljavec podatkov: Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Enota za komuniciranje (CNECT.D.4)

Referenca zapisa: DPR-EC-04786

Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke

Namen postopka obdelave: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Enota za komuniciranje (CNECT.D.4) omogoča osebam, ki jih izbere skupina za komuniciranje, da svojo biografijo objavijo na spletni strani digitalne strategije.

Najpogostejše uporabe biografije so: objava informacij o avtorju bloga, govorniku na konferenci ali članu strokovne skupine, ki svetuje Komisiji itd.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo, ker ste izrecno privolili po elektronski pošti, poslani upravljavcu podatkov (člen 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725).

Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Enota za komuniciranje (CNECT.D.4) objavlja osebne podatke, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki:

 • Ime (osebno in družinsko)
 • Portretna fotografija (opcijsko)
 • Biografija oseb

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zgoraj navedene informacije posreduje urednikom spletne strani, ki jih objavi na spletni strani.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Biografije so del javno dostopne vsebine spletne strani in tam ostanejo v celotnem življenjskem obdobju te spletne strani.

Urednik izbriše biografijo v enem tednu na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kako varujemo in varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki so shranjeni na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu so razkriti

Biografija je dostopna vsem uporabnikom interneta od trenutka, ko je objavljena na spletni strani digitalne strategije.

Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 imate pravico do dostopa, popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov ter pravico, da privolitev kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov.

Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov (CNECT-D4@ec.europa.eu) lahko uveljavlja pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725 ali v primeru pripomb, vprašanj ali pomislekov ali se pritoži v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) v zvezi z vprašanji, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP edps@edps.europa.eu) se lahko pritoži (tj. vložite pritožbo), če menite, da so bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov kršene vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za obvestila Newsroom

Referenca zapisa: DPR-EC-03928

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje razloge za obdelavo vaših osebnih podatkov, način, kako zbiramo, obdelujemo in zagotavljamo varstvo vseh posredovanih osebnih podatkov, kako se te informacije uporabljajo in kakšne pravice imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Določa tudi kontaktne podatke odgovornega upravljavca podatkov, s katerim lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi s postopkom obdelave „Upravljanje naročnin za prejemanje informacij prek Newsrooma“, ki ga izvajajo službe Evropske komisije, so predstavljene v nadaljevanju. 

Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen postopka obdelave: upravljavec podatkov zbira in nadalje obdeluje vaše osebne podatke, tako da lahko prek našega glasila ali obvestil prejmete informacije, ki ste jih zahtevali o različnih temah na področju storitev Evropske komisije.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Naročili ste se na prejemanje informacij o različnih temah s področja storitev Evropske komisije. Vaše osebne podatke obdelujemo, ker ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov z namenom prejemanja zahtevanih informacij prek naših e-novic ali obvestil.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Za izvedbo tega postopka obdelave upravljavec podatkov zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • vaš elektronski naslov; 
 • pogostost uradnih obvestil in 
 • teme zanimanja. 

Ti osebni podatki so potrebni za zagotavljanje storitve za vas kot naročnika.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Upravljavec vaših osebnih podatkov hrani le pet let po vaši zadnji interakciji s službami Komisije ali dokler ne zahtevate izbrisa vaših osebnih podatkov.

Če ste ustvarili profil, ki bo koristil storitvam portala Connect Newsroom, lahko kadar koli uredite povezane osebne podatke. Prav tako lahko izbrišete svoj profil in osebne podatke, povezane z vašim profilom. 

Pišete lahko tudi v namenski poštni predal CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu in zaprosite za odjavo s poštnega seznama ali sledite povezavi za odjavo v prejetem informativnem e-poštnem sporočilu. 

Kako varujemo in varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (e-pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se hranijo na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Za varstvo vaših osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, ob upoštevanju tveganja, ki ga predstavlja obdelava, in narave osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe, ki imajo zakonito potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se ti razkrijejo?

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za izvajanje tega postopka obdelave, in drugo pooblaščeno osebje Komisije v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. To osebje spoštuje zakonske in po potrebi dodatne sporazume o zaupnosti.

V skladu s členom 3(13) Uredbe (EU) 2018/1725 se javni organi (npr. Računsko sodišče, Sodišče EU), ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene preiskave v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za prejemnike. Nadaljnja obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

Podatki, ki jih zbiramo, ne bodo posredovani nobeni tretji osebi, razen v obsegu in za namen, ki ga lahko zahteva zakon.

Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate? 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni. Kadar je to primerno, imate pravico, da izbrišete svoje osebne podatke, omejite obdelavo vaših osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolili ste, da boste svoje osebne podatke posredovali upravljavcu podatkov za ta postopek obdelave. Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov na CNECT-D4@ec.europa.eu. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku „Podatki za stik“ spodaj.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih postopkov obdelave, v svojem zahtevku navedite njihov opis (tj. sklic(-e) v evidenci, kot je določeno v razdelku „Kje najti podrobnejše informacije?“.

Kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, če imate pripombe, vprašanja ali pomisleke ali želite vložiti pritožbo v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov, se obrnite na upravljavca podatkov na naslovu CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

V zvezi z vprašanji, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Če menite, da so bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov kršene vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite (tj. vložite pritožbo) pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Kje najti podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba Komisije za varstvo podatkov (DPO) objavi register vseh postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije, ki so bili dokumentirani in o katerih je bil obveščen. Do registra lahko dostopate prek naslednje povezave: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta poseben postopek obdelave je bil vključen v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov z naslednjim sklicem na evidenco: DPR-EC-03928.

Večjezičnost

Spletne strani so na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Jezikoslovci v Komisiji so prevedli ciljne strani za vsako področje politike. Druge strani uporabljajo eTranslation(glej posebno obvestilo), storitev strojnega prevajanja Komisije.