Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pravno obvestilo

Informacije na tej spletni strani so predmet izjave o omejitvi odgovornosti, obvestila o avtorskih pravicah in pravil v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo v imenu Evropske komisije vzdržuje to spletno mesto, da bi izboljšal dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je, da te informacije ostanejo pravočasne in točne. Če smo opozorjeni na napake, jih bomo poskušali popraviti. Vendar pa Komisija ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami na tej spletni strani.

Te informacije so:

 • samo splošne narave in niso namenjene obravnavanju posebnih okoliščin katerega koli posameznega posameznika ali subjekta.
 • ni nujno izčrpna, popolna, točna ali posodobljena
 • včasih povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi službe Komisije nimajo nadzora in za katere Komisija ne prevzema nobene odgovornosti
 • ni strokovnih ali pravnih nasvetov (če potrebujete poseben nasvet, se morate vedno posvetovati z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Upoštevajte, da ni mogoče zagotoviti, da dokument, ki je na voljo na spletu, natančno povzema uradno sprejeto besedilo. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana izdaja ali od 1. julija 2013 elektronska izdaja na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravne učinke.

Naš cilj je zmanjšati motnje, ki jih povzročajo tehnične napake. Vendar pa so nekateri podatki ali informacije na naši spletni strani morda ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso brez napak, in ne moremo jamčiti, da takšne težave ne bodo prekinile ali kako drugače vplivale na našo storitev. Komisija ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki nastanejo zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli povezanega zunanjega spletišča.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornost Komisije v nasprotju z zahtevami, določenimi v veljavni nacionalni zakonodaji, niti izključiti njene odgovornosti za zadeve, ki jih ta zakonodaja ne more izključiti.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995–2022

Politika Komisije za ponovno uporabo se izvaja s Sklepom Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije.

Če ni drugače navedeno (npr. v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah), je vsebina, ki je v lasti EU na tej spletni strani, licencirana pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena, pod pogojem, da so dane ustrezne olajšave in so navedene spremembe.

Morda boste morali počistiti dodatne pravice, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebin, ki niso v lasti EU, boste morda morali zaprositi za dovoljenje neposredno od imetnikov pravic. Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, so izključeni iz politike Komisije o ponovni uporabi in vam niso licencirani.

Smernice o kreditiranju

Za digitalne medije bi bilo treba kredit odobriti na naslednji način:

 • navedite naslov dela,
 • pripisovati delo Evropski uniji,
 • citat za izvorno delo URL URL spletne strani spletne strani digitalne strategije, kjer je bilo delo objavljeno.

 Pri tiskanih publikacijah je treba upoštevati naslednje:

 • navedite naslov dela,
 • navedite ime avtorja(-ov),
 • pripisovati delo Evropski uniji,
 • navedite sklice na objavo,
 • navedite vir kot Evropska komisija, Digitalna strategija digital-strategy.ec.europa.eu.

Upoštevajte, da bi bilo v zvezi s tiskanimi publikacijami dovolj, da se omemba doda neposredno (in samo) na publikacijo.

Izjava o zasebnosti za biografije

Postopek obdelave: Biografije na spletni strani digitalne strategije

Upravljavec podatkov: Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Komunikacijska enota (CNECT.D.4)

Referenčna številka zapisa: DPR-EC-04786

Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke

Namen postopka obdelave: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Enota za komuniciranje (CNECT.D.4) omogoča osebam, ki jih je izbrala komunikacijska ekipa, da objavijo svojo biografijo na spletni strani digitalne strategije.

Najpogostejše uporabe za biografijo so: objava informacij o avtorju bloga, govorcu na konferenci ali članu strokovne skupine, ki svetuje Komisiji, itd.

Na kakšni pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo, ker ste v to izrecno privolili z elektronskim sporočilom, poslanim upravljavcu podatkov (člen 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725).

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo; Enota za komuniciranje (CNECT.D.4) objavlja osebne podatke, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki:

 • Ime (osebno in družinsko)
 • Portretna fotografija (opcijsko)
 • Biografija oseb

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zgoraj navedene informacije pošlje urednikom spletne strani, ki jih objavijo na spletni strani.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Biografije so del javno dostopne vsebine spletne strani in tam ostanejo vse življenje te spletne strani.

Urednik izbriše biografijo v roku enega tedna na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kako varujemo in varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki so shranjeni na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu so bili razkriti

Biografija je dostopna vsem uporabnikom interneta od trenutka, ko je objavljena na spletni strani Digitalne strategije.

Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravico do dostopa, popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov in pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, tako da o tem obvestite upravljavca podatkov.

Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov (CNECT-D4@ec.europa.eu) lahko uveljavlja pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali v primeru pripomb, vprašanj ali pomislekov ali se pritoži v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) v zvezi z vprašanji, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP edps@edps.europa.eu) se lahko pritoži (tj. vložite pritožbo), če menite, da so bile vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov.

Izjava o zasebnosti za obvestila v Novice

Referenčna številka zapisa: DPR-EC-03928

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) se zavezuje, da bo varovala vaše osebne podatke in spoštovala vašo zasebnost. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov, način, kako zbiramo, obdelujemo in zagotavljamo varstvo vseh posredovanih osebnih podatkov, kako se te informacije uporabljajo in kakšne pravice imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki. V njem so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi s postopkom obdelave „Upravljanje naročnin za prejemanje informacij prek Newsrooma“, ki ga izvajajo službe Evropske komisije, so predstavljene v nadaljevanju. 

Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen postopka obdelave: upravljavec podatkov zbira in nadalje obdeluje vaše osebne podatke, tako da lahko prek našega glasila ali obvestil prejmete informacije, ki ste jih zahtevali o različnih temah na področju storitev Evropske komisije.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Na kateri(-ih) pravni(-ih) podlagi(-ih) obdelujemo vaše osebne podatke?

Naročili ste se na prejemanje informacij o različnih temah na področju storitev Evropske komisije. Vaše osebne podatke obdelujemo, ker ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene prejemanja zahtevanih informacij prek naših e-novic ali obvestil.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Za izvedbo tega postopka obdelave upravljavec podatkov zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • vaš e-poštni naslov; 
 • pogostosti uradnih obvestil in 
 • teme, ki jih zanima. 

Ti osebni podatki so potrebni za zagotavljanje storitve za vas kot naročnika.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Upravljavec podatkov hrani vaše osebne podatke le pet let po vaši zadnji interakciji s službami Komisije ali dokler ne zahtevate izbrisa vaših osebnih podatkov.

Če ste ustvarili profil za koriščenje storitev portala Connect Newsroom, lahko kadar koli uredite povezane osebne podatke. Prav tako lahko izbrišete svoj profil in osebne podatke, povezane z vašim profilom. 

Prav tako lahko pišete v namenski poštni predal CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu in prosite, da se odjavite s poštnega seznama ali sledite povezavi za odjavo v prejetem informacijskem e-poštnem sporočilu. 

Kako varujemo in varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) so shranjeni na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Da bi zaščitila vaše osebne podatke, je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavanje spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, ob upoštevanju tveganja, ki ga predstavlja obdelava, in narave osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z zakonito potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo?

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za izvajanje tega postopka obdelave, in drugo pooblaščeno osebje Komisije v skladu z načelom potrebe po seznanitvi. Takšno osebje spoštuje statutarne in po potrebi dodatne dogovore o zaupnosti.

V skladu s členom 3(13) Uredbe (EU) 2018/1725 se javni organi (npr. Računsko sodišče, Sodišče EU), ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za prejemnike. Nadaljnja obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

Podatki, ki jih zbiramo, ne bodo posredovani nobeni tretji osebi, razen v obsegu in za namen, za katerega bomo morda morali to storiti z zakonom.

Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate? 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni. Kadar je to primerno, imate pravico, da svoje osebne podatke izbrišete, omejite obdelavo vaših osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Soglašate, da boste svoje osebne podatke posredovali upravljavcu podatkov za ta postopek obdelave. Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov na CNECT-D4@ec.europa.eu. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku „Kontaktni podatki“ spodaj.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih postopkov obdelave, navedite njihov opis (tj. njihovo referenčno(-e) evidenco(-e), kot je navedeno v razdelku „Kje najti podrobnejše informacije?“ v svojem zahtevku.

Kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, če imate pripombe, vprašanja ali pomisleke ali če želite vložiti pritožbo v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov, se obrnite na upravljavca podatkov na naslov CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

V zvezi z vprašanji, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection-officer@ec.europa.eu).

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Če menite, da je upravljavec podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravico, da vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Kje lahko najdete podrobnejše informacije?

Uradna oseba Komisije za varstvo podatkov (DPO) objavi register vseh postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije, ki so bili dokumentirani in o katerih je bila obveščena. Do registra lahko dostopate prek naslednje povezave: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ta poseben postopek obdelave je bil vključen v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov z naslednjo referenčno številko evidence: DPR-EC-03928.

Večjezičnost

GD CNECT pripravlja večjezično spletišče, tako da lahko uporabniki dostopajo do informacij v vseh uradnih jezikih EU. 

Spletne strani so trenutno na voljo v angleščini, nemščini in francoščini kot del testnega obdobja za večjezičnost. Vsi drugi uradni jeziki EU bodo uvedeni do začetka leta 2023.

Jezikoslovci v Komisiji so prevedli ciljne strani za vsako področje politike. Druge strani uporabljajo eTranslation (glej posebno obvestilo), storitev Komisije za strojno prevajanje.