Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Odličnost umetne inteligence, ki uspeva od laboratorija do trga

Sporočilo o spodbujanju zagonskih podjetij in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence opisuje konkretne skupne ukrepe za Komisijo in države članice za vzpostavitev vodilne vloge na področju zaupanja vredne umetne inteligence v svetu.

Odličnost umetne inteligence
fix-empty

Strategije za razvoj in sprejemanje zaupanja vrednih AI

Strateški okvir iz sporočila o spodbujanju zagonskih podjetij in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence je namenjen spodbujanju inovativnega, pravičnega, odprtega in tekmovalnega trga umetne inteligence. Ne le krepi evropska podjetja doma, ampak jim omogoča tudi, da samozavestno tekmujejo na svetovnem prizorišču. To sporočilo temelji na obstoječem evropskem pristopu k odličnosti na področju umetne inteligence, zlasti na usklajenem načrtu za umetno inteligenco.

Pregled usklajenega načrta izleta 2021 vključuje predloge, da bi EU postala kraj, kjer odličnost umetne inteligence uspeva od laboratorija do trga, in sicer s spodbujanjem raziskav na področju umetne inteligence, spodbujanjem njene uporabe in financiranjem inovacij. Strategija Komisije za podporo razvoju in sprejemanju zaupanja vrednih rešitev umetne inteligence je pristop, ki temelji na vrednotah in zajema celoten življenjski cikel ter se osredotoča na izgradnjo ekosistema odličnosti. Ključni ukrepi so namenjeni:

 • spodbujanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi prek javno-zasebnih partnerstev;
 • vzpostavljanje in mobilizacija raziskovalnih zmogljivosti na področju umetne inteligence;
 • zagotoviti zmogljivosti za razvijalce in podjetja za preskušanje in eksperimentiranje z najnovejšimi tehnologijami, ki temeljijo na umetni inteligenci, v realnih okoljih;
 • razvoj evropskega trga za zaupanja vredne rešitve umetne inteligence s povezovanjem virov in storitev;
 • financiranje in razširitev inovativnih idej in rešitev za umetno inteligenco.

Evropsko partnerstvo na področju umetne inteligence, podatkov in robotike

Evropsko partnerstvo za umetno inteligenco, podatke in robotiko (ADRA)se je uradno začelo junija 2021 s podpisom memoranduma o soglasju med Evropsko komisijo in združenjem ARS. ADRA je v okviru programov financiranja Obzorje 2020 (2014–2020) in Obzorje Evropa (2021–2027) prejela 2,6 milijarde EUR. To javno-zasebno partnerstvo združuje skupnosti iz treh ključnih skupnosti – umetne inteligence, podatkov in robotike – in petih organizacij: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI in euRobotics.

V letu 2024 ADRA šteje več kot 133 članov, od zagonskih podjetij, MSP, velike industrije ter raziskovalnih organizacij in raziskovalnih organizacij. Novembra 2023 je ADRA organizirala svoj prvi dogodek – forum ARS, ki se je osredotočil na generativno umetno inteligenco. ADRA sodeluje s številnimi zainteresiranimi stranmi (vključno z industrijo) pri reševanju izzivov generativne umetne inteligence. Na podlagi tega sta bili leta 2023 ustanovljeni dve projektni skupini:

 • GENAI – namenjen reševanju izzivov, povezanih z generativno umetno inteligenco.
 • Generativna umetna inteligenca za robotiko – osredotočena na generativne aplikacije umetne inteligence na področju robotike.

Pridobivanje svetovnih referenčnih zmogljivosti umetne inteligence v Evropi

Evropske mreže odličnosti na področju umetne inteligence (NoEs) združujejo najsvetlejše ume na področju umetne inteligence v Evropi pri reševanju težav z umetno inteligenco. Nova podjetja so upravičena do financiranja v okviru programa Obzorje 2020 in programa Obzorje Evropa ter spodbujajo raziskave in razvoj. Te mreže svetovnega razreda zajemajo velik del vrhunskega evropskega strokovnega znanja o umetni inteligenci. Spodbujajo sinergijo in kritično maso v evropski umetni inteligenci, da bi pomagali prevesti napredek umetne inteligence v oprijemljive učinke v resničnem svetu na različnih področjih.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Od leta 2023 skupnost EU na področju umetne inteligence in robotike vključuje naslednjih devet projektov:

Vozlišča so tesno povezana z ADRA. NoEs so zasebna stran javno-zasebnega partnerstva, ki ima ključno vlogo pri prenosu znanja iz evropske raziskovalne skupnosti v industrijo.

Laboratoriji za testiranje in eksperimentiranje svetovnega razreda

Od januarja 2023 so štiri sektorske zmogljivosti za testiranje in eksperimentiranje (TEF) evropskim MSP začele zagotavljati sredstva za testiranje najnovejših tehnologij, ki temeljijo na umetni inteligenci (raven tehnološke pripravljenosti 6–8) v dejanskih ali skoraj realnih razmerah. Storitve TEF vključujejo podporo za popolno integracijo, preskušanje, eksperimentiranje in potrjevanje rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, v sektorjih, ki jih uporabljajo štirje TEF:

TEF sofinancirajo Komisija in države članice s skupnimi naložbami v višini več kot 220 milijonov EUR in pomagajo inovatorjem, da preskusijo svoje rešitve umetne inteligence, ki so blizu trgu, preden jih uvedejo na trg.

Evropska platforma umetne inteligence na zahtevo

Cilj platforme zaumetno inteligenco na zahtevo je vzpostaviti most med evropskimi raziskavami umetne inteligence, industrijo in javnimi storitvami. Spodbuja sodelovanje med akademskimi krogi in podjetji, pa tudi med drugimi zainteresiranimi stranmi, s čimer se zmanjšuje vrzel med raziskavami na področju umetne inteligence in inovatorji. Evropska umetna inteligenca na zahtevo želi omogočiti hitro preoblikovanje najnovejšega napredka umetne inteligence v prave izdelke in storitve umetne inteligence, ki se uvajajo na trg.

Platformo podpirata ekosistem projektov, financiranih v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa (s poudarkom na raziskavah) ter programa za digitalno Evropo (s poudarkom na industriji in javni upravi). Trenutna različica platforme vključuje več storitev:

 • Katalog sredstev
 • Zmogljiv virtualni laboratorij za umetno inteligenco, kjer lahko raziskovalci raziskujejo vsebine, povezane z AIOD (umetno inteligenco podatkov) na več platformah
 • Sposobnost ustvarjanja lastnih knjižnic
 • Razvoj, usposabljanje in souporaba cevovodov umetne inteligence
 • Razširjen in prilagojen trg, ki bo ustrezal potrebam industrije v prihodnjih različicah.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Mreža več kot 200 evropskih vozlišč za digitalne inovacije (EDIH), ki zajema vse regije Evrope, je namenjena spodbujanju široke uporabe umetne inteligence, visokozmogljivostnega računalništva, kibernetske varnosti in drugih digitalnih tehnologij. EDIH pomagajo vsem podjetjem, ki želijo uporabljati tehnologije umetne inteligence, da bi postala konkurenčnejša pri poslovnih/proizvodnih procesih, izdelkih ali storitvah. EDIH lahko kot „vse na enem mestu“ lokalno spodbujajo uporabo orodij s platforme umetne inteligence na zahtevo za industrijo, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter javni sektor. Podjetjem bodo pomagali pri inovacijah njihovih novih izdelkov in storitev z umetno inteligenco ter spodbujali njihovo sprejetje, tako da bodo pripravljeni na trg.

Trenutno obstaja približno 150 EDIH, ki so specializirani za umetno inteligenco in podporo pri odločanju. Pogosto je organiziranih več usposabljanj in spletnih seminarjev na temo umetne inteligence (vključno z generativno umetno inteligenco). Ustanovljena je bila tudi posebna delovna skupina za umetno inteligenco v javni upravi.

Financiranje in razširitev inovativnih idej in rešitev za umetno inteligenco

Komisija nameravaprek programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa letno vložiti 1 milijardo evrov v umetno inteligenco z ukrepi za financiranje in razširitev inovativnih zamisli in rešitev. To bo vzpostavilo mostove med močno evropsko raziskovalno skupnostjo na področju umetne inteligence in inovatorji, zlasti zagonskimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji v začetni fazi in fazi širitve. Cilj je mobilizirati dodatne naložbe zasebnega sektorja in držav članic, da bi v tem desetletju dosegli letni obseg naložb v višini 20 milijard EUR. Mehanizem za okrevanje in odpornost, največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral iz proračuna EU, daje na voljo 134 milijard evrov za digitalno tehnologijo, Evropi pa omogoča, da okrepi svoje ambicije in postane vodilna v svetu pri razvoju vrhunske zaupanja vredne umetne inteligence.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, izvajati strategije in programe na področju umetne inteligence ter uskladiti politiko na področju umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Glej tudi