Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Odličnost umetne inteligence uspeva od laboratorija do trga

V usklajenem načrtu za umetno inteligenco je predstavljen konkreten sklop skupnih ukrepov za Evropsko komisijo in države članice, da bi na svetovni ravni prevzele vodilno vlogo na področju zaupanja vredne umetne inteligence.

Odličnost umetne inteligence
fix-empty

Pregled usklajenega načrta za leto2021 vključuje predloge, da bi EU postala kraj, kjer odličnost umetne inteligence uspeva od laboratorija do trga, in sicer s spodbujanjem raziskav na področju umetne inteligence, spodbujanjem njene uporabe in financiranjem inovacij. Strategija Evropske komisije za podporo razvoju in sprejemanju zaupanja vrednih rešitev umetne inteligence je pristop, ki temelji na vrednotah in zajema celoten življenjski cikel ter se osredotoča na izgradnjo ekosistema odličnosti. Ključni ukrepi so namenjeni:

  • spodbujanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi prek javno-zasebnih partnerstev;
  • vzpostavitev in mobilizacija raziskovalnih zmogljivosti na področju umetne inteligence;
  • zagotoviti zmogljivosti za razvijalce in podjetja za preskušanje in eksperimentiranje z najnovejšimi tehnologijami, ki temeljijo na umetni inteligenci, v realnih okoljih;
  • razvoj evropskega trga za zaupanja vredne rešitve umetne inteligence, ki povezuje vire in storitve;
  • sklad in obseg inovativnih idej in rešitev za umetno inteligenco.

Evropsko javno-zasebno partnerstvo na področju umetne inteligence, podatkov in robotike

Evropsko javno-zasebno partnerstvona področju umetne inteligence, podatkov in robotike združuje partnerje iz treh skupnosti, da bi rešili nekatere najbolj pereče izzive v Evropi in spodbudili financiranje za spodbujanje novih trgov. To omogoča razcvet evropske vizije o umetni inteligenci, osredotočeni na človeka, in zaupanja vredni umetni inteligenci. Vzpostavlja povezave z državami članicami in spodbuja usklajevanje z nacionalnimi ali regionalnimi pobudami. Javno-zasebno partnerstvo združuje sile ustanovnih javno-zasebnih partnerstev, večjih evropskih združenj in pobud, kot so Združenje za vrednostvelepodatkov (BDVA),euRobotics, CLAIRE,ELLIS in EurAI .

Razvoj in mobilizacija svetovnih referenčnih raziskovalnih zmogljivosti na področju umetne inteligence v Evropi

Evropski svetilnik za umetno inteligencozdružuje deležnike iz raziskav, inovacij in uvajanja ter tako postane svetovna referenca na področju umetne inteligence, ki lahko pritegne naložbe in najboljše talente na tem področju. Svetilnik temelji na ključnih stebrih, od katerih je vsak mreža centrov odličnosti umetne inteligence, specializiranih za določeno temo, kjer ima Evropa potencial, da postane svetovni prvak. Svetilnik spodbuja skupnost umetne inteligence, da sodeluje pri ključnih raziskovalnih izzivih na področju umetne inteligence in hitreje napreduje v skupnih prizadevanjih za varne, zanesljive in zaupanja vredne aplikacije umetne inteligence, namesto da bi delala v silosih. Temelji na živahni evropski mreži centrov odličnosti na področju umetne inteligence, ki je bila vzpostavljena v okviru programa Obzorje 2020, in jo dopolnjuje.

Objekti za testiranje in eksperimentiranje svetovnega razreda

Da bi premostili vrzel med raziskavami in uvajanjem umetne inteligence ter spodbudili široko uporabo zaupanja vredne umetne inteligence po vsej Evropi, Komisija skupaj z državami članicami sofinancira nove zmogljivosti za preskušanje in eksperimentiranje. Te zmogljivosti bodo podjetjem omogočile, da preskusijo svoje najnovejše tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, v dejanskih ali skoraj realnih pogojih, preden jih dajo na trg. Prvi TEF se osredotočajo na področja proizvodnje, zdravstvenega varstva, agroživilskega sektorja, pametnih mest in skupnosti ter umetne inteligence na robu.

Evropska platforma umetne inteligence na zahtevo

Evropska platforma umetne inteligence na zahtevo, ki je zasnovanakot osrednji evropski trg za rešitve umetne inteligence, omogoča enostaven dostop do virov in storitev umetne inteligence. Ti vključujejo algoritme, izdelke in rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, strokovno znanje, storitve ter dostop do podatkov in infrastrukture v oblaku. Platforma umetne inteligence na zahtevo bo z združevanjem deležnikov, znanja in virov postala gonilna sila trga umetne inteligence v Evropi, ki bo ponujala kritično maso storitev, angažirano skupnost in hiter razvoj orodij.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Mreža približno 200 evropskih vozlišč za digitalne inovacije, ki zajemavse evropske regije, je namenjena spodbujanju široke uporabe umetne inteligence, visokozmogljivostnega računalništva, kibernetske varnosti in drugih digitalnih tehnologij. EDIH bodo pomagala vsem podjetjem, ki želijo uporabljati tehnologije umetne inteligence, da postanejo konkurenčnejša glede na njihove poslovne/proizvodne procese, izdelke ali storitve. EDIH lahko kot „vse na enem mestu“ lokalno spodbujajo uporabo orodij od platforme umetne inteligence na zahtevo do industrije, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter javnega sektorja. Podjetjem bodo pomagali pri inovacijah njihovih novih izdelkov in storitev z umetno inteligenco ter spodbudili njihovo sprejetje s pomočjo, da bodo pripravljeni na trg.

Sklad in obseg inovativnih zamisli in rešitev za umetno inteligenco

Komisija namerava v okviru programov Obzorje Evropain Digitalna Evropa vložiti 1 milijardo EUR letno v umetno inteligenco z ukrepi za financiranje in razširitev inovativnih zamisli in rešitev. To bo vzpostavilo mostove med močno evropsko raziskovalno skupnostjo na področju umetne inteligence in inovatorji, zlasti zagonskimi ter malimi in srednjimi podjetji, tako v zgodnji fazi kot v fazi širitve. Cilj je mobilizirati dodatne naložbe zasebnega sektorja in držav članic, da bi v tem desetletju dosegli letni obseg naložb v višini 20 milijard EUR. Mehanizem za okrevanje in odpornost, največji sveženj spodbud, ki se je doslej financiral iz proračuna EU, daje na voljo 134 milijard EUR za digitalno tehnologijo in Evropi omogoča, da okrepi svoje ambicije in postane vodilna v svetu pri razvoju vrhunske zaupanja vredne umetne inteligence.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija odprla dostop do superračunalnikov EU za pospešitev razvoja umetne inteligence

Komisija in Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (Skupno podjetje EuroHPC) sta se danes v okviru pobude EU za zagon umetne inteligence zavezala, da bosta odprla in razširila dostop do vrhunskih superračunalniških virov EU za zagonska podjetja, MSP in širšo skupnost na področju umetne inteligence.

Povezane vsebine

Širša slika

Usklajen načrt za umetno inteligenco

Cilj usklajenega načrta za umetno inteligenco je pospešiti naložbe v umetno inteligenco, ukrepati v zvezi s strategijami in programi umetne inteligence ter uskladiti politiko umetne inteligence, da bi preprečili razdrobljenost v Evropi.

Glej tudi