Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ustvarjanje boljšega interneta za otroke

Strategija za boljši internet za otroke zagotavlja ukrepe za opolnomočenje mladih pri raziskovanju digitalnega sveta.

    Infografika o najpogostejših tveganjih na spletu: lažne novice, ustrahovanje, zasebnost, seksting, izpostavljenost vsebini, navezovanje stikov

Približno eden od treh uporabnikov interneta je otrok in ti otroci dostopajo do interneta v vedno mlajši starosti v različnih napravah. Vse več svojega časa preživijo na internetu, brskajo po družbenih medijih, igrajo spletne igre in uporabljajo mobilne aplikacije. To se pogosto zgodi brez nadzora odraslih.

Čeprav internet ponuja številne priložnosti za učenje, komunikacijo, ustvarjalnost in zabavo, odpira tudi določena tveganja za ranljive uporabnike, kot so otroci.

Otroci so lahko izpostavljeni škodljivim vsebinam in vedenju na spletu, kot so spletno ustrahovanje, spolno nadlegovanje, pornografija, nasilje ali samopoškodovanje. Potrebni so učinkoviti odzivi, da se preprečijo negativne posledice za njihov kognitivni, socialni in čustveni razvoj.

Komisija želi mladim zagotoviti varno in spodbudno okolje na spletu, hkrati pa se ukvarjati z novimi tehnologijami in preživljati čas na spletu. Nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, večja povezljivost ter razširjena in virtualna resničnost, bodo dejansko povzročile pomemben premik v načinu vključevanja in interakcije otrok v družbi.

Evropska strategija za boljši internet za otroke zagotavlja sklop dopolnilnih ukrepov, ki segajo od financiranja, usklajevanja in samoregulacije za pomoč pri ustvarjanju varnejšega spletnega okolja. 

Komisija sofinancira centre za varnejši internet v državah članicah (ki jih usklajuje Insafe), portal Better Internet for Kids pa je enotna vstopna točka za vire in izmenjavo najboljših praks po vsej Evropi. Njihova glavna naloga je ozaveščanje in spodbujanje digitalne pismenosti med mladoletniki, starši in učitelji. Prav tako se borijo proti spletnemu gradivu o spolni zlorabi otrok prek svoje mreže odprtih telefonskih številk (INHOPE).

Komisija spodbuja zavezništvo za boljšo zaščito mladoletnikov na spletu, tj. samoregulativno pobudo z vodilnimi IKT in medijskimi podjetji, civilno družbo in industrijskimi združenji, ki se borijo proti škodljivim spletnim vsebinam in vedenju.

Ozaveščanje je bistveni element spletne varnosti: vsako leto praznujemo dan varnejšega interneta, svetovni dogodek, ki se praznuje v približno 170 državah in s pomočjo dogodkov in različnih dejavnosti doseže milijone ljudi po vsem svetu.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Digitalne pravice in načela: digitalna preobrazba za državljane EU

Komisija pozdravlja dogovor, dosežen s Parlamentom in Svetom o evropski izjavi o digitalnih pravicah in načelih. Izjava, predlagana januarja, določa jasno referenčno točko o vrsti digitalne preobrazbe, osredotočene na človeka, ki jo EU spodbuja in ščiti doma in v tujini.

Povezane vsebine

Širša slika

Zasebnost in varnost na spletu

Skupna pravila EU zagotavljajo visok standard zasebnosti na spletu. EU je zavezana zagotavljanju varnosti državljanov, zlasti otrok, na spletu.

Podrobnejše informacije

Dan varnejšega interneta

Dan varnejšega interneta spodbuja varnejšo in odgovornejšo uporabo spletne tehnologije za otroke in mlade po vsem svetu.

Varnejši internetni centri

Centri za varnejši internet obveščajo, svetujejo in pomagajo otrokom, staršem, učiteljem in skrbnikom pri digitalnih vprašanjih ter boju proti spolni zlorabi otrok na spletu.

Glej tudi

Digitalna zasebnost

Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter splošna uredba o varstvu podatkov pomagata zagotavljati digitalno zasebnost državljanov EU.