Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) izboljšuje skladnost telekomunikacijskih pravil EU.

  satelitska slika Evrope ponoči, z lučmi

Naloga BEREC je pomagati Komisiji in nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju telekomunikacijskih pravil EU. Prav tako svetuje evropskim institucijam in dopolnjuje regulativne naloge nacionalnih organov na evropski ravni.

Glavne naloge BEREC-a

 • Sodelovanje v posvetovanjih v okviru posvetovalnega postopka EU;
 • Izmenjava najboljših regulativnih praks, ki lahko regulativnim organom pomagajo pri izvajanju telekomunikacijskih pravil;
 • Svetovati Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu o telekomunikacijski politiki;
 • Pomagati institucijam EU in nacionalnim regulativnim organom pri njihovih odnosih s tretjimi stranmi;
 • Za pripravo mnenj:
  • o osnutkih sklepov in priporočil o harmonizaciji v skladu s členom 19 okvirne direktive;
  • o osnutkih odločitev o opredelitvi nadnacionalnih trgov v skladu s členom 15 okvirne direktive;
  • cilj je zagotoviti razvoj skupnih pravil in zahtev za ponudnike čezmejnih poslovnih storitev.
 • Posvetovanje je na voljo:
  • o osnutkih ukrepov v zvezi z učinkovitim dostopom do številke za klic v sili 112;
  • o osnutkih ukrepov v zvezi z učinkovitim izvajanjem območja številčenja 116;
  • o osnutkih priporočil o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v skladu s členom 15 okvirne direktive.
 • Dajanje mnenj o čezmejnih sporih;
 • Spremljanje sektorja elektronskih komunikacij in poročanje o njem ter objava letnega poročila o razvoju v tem sektorju.

BEREC sestavljajo vodje 27 nacionalnih regulativnih organov, pomaga pa mu urad v Rigi v Latviji.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Telecoms Council adopts partial general approach on the Digital Europe Programme and confirms new EU telecoms rules

At the Telecoms Council of 4 December, the EU ministers adopted a partial general approach on the Digital Europe Programme. Building on the Digital Single Market strategy, launched in May 2015, and its achievements over the past years, the European Commission proposed in June 2018 to create the first ever Digital Europe Programme and invest €9.2 billion in tomorrow's digital technologies as part of the next long-term EU budget 2021-2027.

Povezane vsebine

Širša slika

Zakonik EU o elektronskih komunikacijah

Politika EU na področju elektronskih komunikacij izboljšuje konkurenco, spodbuja inovacije in krepi pravice potrošnikov na evropskem enotnem trgu.

Podrobnejše informacije