Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovne povezave na Malti

Malteška širokopasovna politika je tehnološko nevtralna in daje prednost konkurenčnemu tržnemu okolju.

Povzetek razvoja širokopasovnih povezav na Malti

Malta Diġitali 2022–2027 se osredotoča na preobrazbo, ki je potrebna z digitalnega vidika ter katere cilj je boljša družba in uspešno gospodarstvo.

Nacionalna strategija in politika na področju širokopasovnih povezav

Pristojni organi

Glavni cilji razvoja širokopasovnih povezav

Malta Diġitali 2022–2027 temelji na napredku pri uresničevanju prejšnje malteške strategije za digitalno Malto za obdobje 2014–2020. Vizija je vzpostaviti digitalno tehnologijo kot ključno gonilno silo za preobrazbo, ki je potrebna za:

  • Izboljšati življenje malteških državljanov, omogočiti razcvet podjetij in povečati dostopnost vladnih storitev.
  • Doseči gospodarsko rast z inovacijami in nadaljnjim strateškim osredotočanjem na posebna pomembna družbena in gospodarska področja.

Digitalna razsežnost velja za gonilno silo preobrazbe, ki vodi k boljši družbi in uspešnemu gospodarstvu. Eden od ciljev strategije na visoki ravni je dati prednost naložbam v tehnične in infrastrukturne digitalne zmogljivosti. Uredba in zakonodaja, infrastruktura in financiranje se štejejo za splošne strateške spodbujevalce digitalne preobrazbe. Eden od načrtovanih ukrepov je podpora nadaljnjim naložbam v lokalno in mednarodno digitalno povezljivost, zagotavljanje širšega dostopa do interneta in krepitev odpornosti malteške nacionalne infrastrukture. Malta Diġitali se opira na tržno usmerjen pristop, ki se zdi izvedljiv glede na visoko gostoto prebivalstva.

Malteška agencija za informacijsko tehnologijo (MITA) je objavila digitalno strategijo MITA za obdobje 2021–2023. Cilj strategije je med drugim okrepiti osnovne storitve in povezljivost v smislu odpornosti, varnosti in odpuščanja.

Malta je leta 2018 izdala nacionalni načrt za pas UHF med 470 in 790 MHz ter dokument za razpravo in raziskavo o povpraševanju po 5G in prihodnjih poslovnih modelih. Na poti k izvedljivi uvedbi 5G leta 2019 s sklicevanjem na cilje gigabitne družbe 5G.

V malteškem načrtu za okrevanje in odpornost je za digitalno preobrazbo predvidenih 67,6 milijona EUR (26 %). Pričakuje se, da bo velik del tega prispeval k ciljem digitalnega desetletja. Vendar nobeden od ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost ni namenjen ciljem digitalne infrastrukture.

Podatki o širokopasovnem razvoju in tehnologijah na Malti

Najnovejši podatki o pokritosti s širokopasovnimi povezavami, naročninah in gostotah, pokritosti z različnimi širokopasovnimi tehnologijami in stroških so na voljo v poročilih o pregledu stanja in poročilih za posamezne države v okviru indeksa digitalnega gospodarstva in amp; družbe (DESI).

Dodelitev spektra za brezžične širokopasovne povezave

Podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra so na voljo v evropskem observatoriju 5G.

Publikacije in dokumenti za medije na nacionalni ravni in ravni EU

angleščini

Kontaktni podatki

BCO Malta (nacionalni kompetenčni urad za širokopasovne povezave): Malteški organ za komunikacije

Naslov: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kontakt po e-pošti
Telefon: +35 6 9943 4552
Spletna stran

Urad predsednika vlade, parlamentarnega sekretarja za finančne storitve, digitalno gospodarstvo in inovacije

Naslov: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kontakt po elektronski pošti
Telefon: +356 2200 1467
Spletna stran

Malteška agencija za informacijsko tehnologijo

Naslov: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kontakt po e-pošti
Telefon: +35 621 23 47 10
Spletna stran

Zadnje novice

Evropski teden regij in mest: Premostitev digitalnega razkoraka s podpiranjem digitalne infrastrukture za pametne in trajnostne regije

Delavnica na temo pametne in trajnostne rasti za regije obravnava ključno vprašanje digitalnega razkoraka ter preučuje njegove posledice za socialno kohezijo in splošno rast v Evropski uniji.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Povezane vsebine

Širša slika

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovne povezave na Švedskem

Švedski nacionalni načrt za širokopasovne povezave, sprejet leta 2016, ima vizijo popolnoma povezane Švedske ter cilje glede pokritosti z mobilnimi omrežji in visokohitrostnih širokopasovnih povezav za gospodinjstva in podjetja.

Širokopasovne povezave v Sloveniji

Slovenija se pri razvoju širokopasovnih omrežij odloča za tehnološko nevtralnost in tržno dinamiko, zlasti konkurenco na področju infrastrukture in storitev.

Širokopasovne povezave na Portugalskem

Agenda Portugal Digital in nacionalna strategija za povezljivost v zelo visokozmogljivih elektronskih komunikacijskih omrežjih za obdobje 2023–2030 oblikujeta razvoj digitalne infrastrukture na Portugalskem.

Širokopasovne povezave na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti hitrost 1 Gb/s.

Širokopasovne povezave v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog luksemburškega vladnega programa.

Širokopasovne povezave v Litvi

Litva namerava do leta 2027 podeželskim območjem zagotoviti hitrosti 100 Mb/s in podpreti cilje gigabitne družbe za leto 2025.

Širokopasovne povezave v Latviji

Latvija podpira cilje gigabitne družbe in si prizadeva za hitrosti 100 Mb/s, ki jih je mogoče nadgraditi v gigabitne, za mestna in podeželska območja ter pokritost z omrežjem 5G za vsa velika mestna območja.

Širokopasovne povezave v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave do gigabitne družbe je vsem zagotoviti gigabitno povezljivost do leta 2026.

Širokopasovne povezave na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovne povezave na Madžarskem

Cilj madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da bi bilo do leta 2030 95 % gospodinjstev pokritih z gigabitnimi omrežji.

Širokopasovne povezave v Grčiji

Nacionalni načrt za širokopasovne povezave za obdobje 2021–2027 spodbuja uporabo fiksnih zelo visokozmogljivih omrežij in omrežij 5G. Grška Biblija o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe...

Širokopasovne povezave v Nemčiji

Koalicijski sporazum nemške zvezne vlade iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija iz leta 2022 dajejo prednost nacionalni oskrbi z omrežji FTTH in 5G.

Širokopasovne povezave v Franciji

Nacionalni program za širokopasovne povezave France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega dostopa za vse do leta 2025.

Širokopasovne povezave na Finskem

Finski organi dajejo prednost uvedbi optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za slabo pokrita območja in svetovanja lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovne povezave v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovne povezave na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami po vsej državi, podpirajo danske širokopasovne cilje. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju, in sicer z vzpostavitvijo temeljev, na katerih bi...

Širokopasovne povezave na Češkem

V nacionalnem načrtu za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobrenem marca 2021, je opredeljen strateški pristop Češke republike k izgradnji zelo visokozmogljivih omrežij.

Širokopasovne povezave na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovne povezave na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav za obdobje 2021–2027 ustreza ciljem evropske gigabitne družbe za leto 2025 in delno digitalnim ciljem za leto 2030.

Širokopasovne povezave v Bolgariji

Nacionalni načrt širokopasovne infrastrukture za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovne povezave v Belgiji

Belgijska strategija za širokopasovne povezave je vključena v širšo strategijo politike Digitalna Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostala bela območja, kjer visokohitrostne storitve niso na voljo. Belgija z znižanjem...

Širokopasovne povezave v Avstriji

Avstrijska širokopasovna strategija se osredotoča na oskrbo z gigabitnimi povezavami (fiksnimi in mobilnimi) po vsej državi do leta 2030.