Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski akt o upravljanju podatkov

Evropski akt o upravljanju podatkov, ki je popolnoma v skladu z vrednotami in načeli EU, bo državljanom in podjetjem EU prinesel znatne koristi.

  Visual representation of data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Akt o upravljanjupodatkov, ki je ključni steber evropske strategije za podatke, je namenjen povečanju zaupanja v souporabo podatkov, krepitvi mehanizmov za povečanje razpoložljivosti podatkov in premagovanju tehničnih ovir za ponovno uporabo podatkov.

Zakon o upravljanju podatkov bo podpiral tudi vzpostavitev in razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov na strateških področjih, ki vključujejo zasebne in javne akterje v sektorjih, kot so zdravje, okolje, energetika, kmetijstvo, mobilnost, finance, proizvodnja, javna uprava ter znanja in spretnosti.

Upravljanje podatkov je začelo veljati 23. junija 2022 in se bo po 15-mesečnem prehodnem obdobju uporabljalo od septembra 2023.

Prednosti

Cilj pobude je zagotoviti več podatkov in olajšati izmenjavo podatkov med sektorji in državami EU, da bi izkoristili potencial podatkov v korist evropskih državljanov in podjetij.

Na primer:

 • Dobro upravljanje podatkov in izmenjava podatkov bosta industriji omogočila razvoj inovativnih proizvodov in storitev ter povečala učinkovitost in trajnost številnih gospodarskih sektorjev. Prav tako je bistvenega pomena za usposabljanje sistemov umetne inteligence.
 • Z več razpoložljivimi podatki lahko javni sektor razvije boljše politike, kar bo privedlo do preglednejšega upravljanja in učinkovitejših javnih storitev.
 • Inovacije, ki temeljijo na podatkih, bodo podjetjem in posameznikom prinesle koristi, saj bodo naša življenja in delo postali učinkovitejši:
  • podatki o zdravju: izboljšanje prilagojenega zdravljenja, zagotavljanje boljšega zdravstvenega varstva in pomoč pri zdravljenju redkih ali kroničnih bolezni, prihranek približno 120 milijard EUR letno v zdravstvenem sektorju EU ter zagotavljanje učinkovitejšega in hitrejšega odziva na svetovno zdravstveno krizo zaradi COVID-19;
  • podatki omobilnosti: prihranek več kot 27 milijonov ur časa uporabnikov javnega prevoza in do 20 milijard EUR letno za stroške dela voznikov avtomobilov zaradi navigacije v realnem času; 
  • okoljski podatki: boj proti podnebnim spremembam, zmanjšanje emisij CO2 in boj proti izrednim nesrečam, kot so poplave in požari v naravi;
  • kmetijski podatki: razvoj preciznega kmetovanja, novih proizvodov v agroživilskem sektorju in novih storitev na splošno na podeželskih območjih;
  • podatki javne uprave: zagotavljanje boljših in zanesljivejših uradnih statističnih podatkov ter prispevanje k odločitvam, ki temeljijo na dokazih.

Kako bo to delovalo v praksi?

EU bo spodbujala razvoj zanesljivih sistemov souporabe podatkov s štirimi širokimi sklopi ukrepov:

 1. Mehanizmi za lažjo ponovno uporabo nekaterih podatkov javnega sektorja, ki jih ni mogoče dati na voljo kot odprte podatke. Ponovna uporaba zdravstvenih podatkov bi lahko na primer pospešila raziskave za iskanje zdravil za redke ali kronične bolezni.
 2. Ukrepi za zagotovitev, da bodo podatkovni posredniki delovali kot zaupanja vredni organizatorji souporabe ali združevanja podatkov v skupnih evropskih podatkovnih prostorih.
 3. Ukrepi, s katerimi bi državljanom in podjetjem olajšali dostop do njihovih podatkov v korist družbe.
 4. Ukrepe za lažjo izmenjavo podatkov, zlasti za omogočanje uporabe podatkov prek sektorjev in meja ter za iskanje pravih podatkov za pravi namen. 

Preberite Zakon o upravljanju podatkov Pojasnjeno za dodatne informacije o teh ukrepih.

Vpliv po vsej EU

Uredba o upravljanju podatkov bo močno gonilo inovacij in novih delovnih mest. EU bo lahko zagotovila, da bo v ospredju drugega vala inovacij, ki temeljijo na podatkih. 

Družba kot celota bo imela koristi od politik, ki bolj temeljijo na dokazih, in boljših rešitev za družbene izzive, kot so podnebne spremembe in pandemija COVID-19. 

Podjetja bodo imela koristi od zmanjšanja stroškov za pridobivanje, integracijo in obdelavo podatkov ter od nižjih ovir za vstop na trge. Prav tako se bo skrajšal čas do trga za nove izdelke in storitve. To bo malim in velikim podjetjem omogočilo razvoj novih produktov in storitev, ki temeljijo na podatkih. 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Evropska strategija za podatke

Strategija za podatke se osredotoča na dajanje ljudi na prvo mesto pri razvoju tehnologije ter na zaščito in spodbujanje evropskih vrednot in pravic v digitalnem svetu.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Zakon o podatkih

Akt o podatkih je ključni ukrep za zagotovitev, da je več podatkov na voljo za uporabo v skladu s pravili in vrednotami EU.

Prosti pretok neosebnih podatkov

EU želi zagotoviti prost pretok podatkov v Evropi, ki bo podjetjem in javnim upravam omogočil shranjevanje in obdelavo neosebnih podatkov, kjer koli se odločijo.

Veliki podatki

Podatki so postali ključna prednost za gospodarstvo in naše družbe, potreba po smiselnosti „velikih podatkov“ pa vodi k inovacijam v tehnologiji.